Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Books are sorted alphabetically…

PEP-Web Tip of the Day

The list of books available on PEP Web is sorted alphabetically, with the exception of Freud’s Collected Works, Glossaries, and Dictionaries. You can find this list in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Plháková, A. (2000). Janet Sayersová - Matky psychoanalýzy Triton, Praha, 1999, s. 253. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):35-36.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(2):35-36

Janet Sayersová - Matky psychoanalýzy Triton, Praha, 1999, s. 253

Review by:
Alena Plháková

Knihu anglické psychoterapeutky a vysokoškolské pedagožky Janet Sayersové jsem přečetla jedním dechem. Pokusím se nyní odpovědět na otázku, proč. Autorka píše v podstatě velmi prostým, čtivým, “ženským” slohem. Všechny čtyři “matky psychoanalýzy”, tedy Helena Deutschová, Karen Horneyová, Anna Freudová a Melanie Kleinová, měly pohnutý a zajímavý život, nebo o něm alespoň Sayersová zajímavě vypráví. V obsahu knihy mě pravděpodobně nejvíc fascinovalo prolínání životních peripetií a problémů s vytvářením psychologické teorie, v daném případě psychoanalytické. Všechny čtyři slavné terapeutky měly komplikované vztahy se svými matkami a všechny své ryze osobní životní zkušenosti transformovaly do psychologických pojmů a teorií, i do své psychoterapeutické praxe.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.