Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2002). Úvodem k tématu psychoanalytické léčby psychóz. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):2-11.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):2-11

Hraniční a psychotické poruchy

Úvodem k tématu psychoanalytické léčby psychóz

David Holub

Nejedná se o protimluv, spojujeme-li dnes stařičkou psychoanalýzu s léčbou psychotických poruch?

Při listování nejnovějšími psychiatrickými publikacemi se individuální psychoterapie v léčbě nemocných z okruhu schizofrenních psychóz spíše krčí v pozadí za krátkodobějšími kognitivně-behaviorálními postupy, nácvikem sociálních dovedností, za kognitivním tréninkem, tréninkem asertivity, psychoedukací a pracovní terapií, přičemž „význam individuální psychoterapie u pacientů se schizofrenií kontrolované studie nepotvrzují“ (Libiger, 2002, str. 396). Podobně skromné jsou i příspěvky psychoterapeutické literatury.

Jako by zkušenost Evy Syřišt'ové a její popis psychoterapeutického nihilizmu šedesátých let do jisté míry platil i pro současnou situaci:

„Prosazování a provádění psychoterapie u psychotiků se u nás považovalo ještě v polovině 60. let takřka za projev ‚šílenství‘ terapeuta - z hlediska tradiční, jednostranně biologicky orientované medicíny.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.