Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find an Author in a Video…

PEP-Web Tip of the Day

To find an Author in a Video, go to the Search Section found on the top left side of the homepage. Then, select “All Video Streams” in the Source menu. Finally, write the name of the Author in the “Search for Words or Phrases in Context” area and click the Search button.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tubert-Oklander, J. (2002). Předpoklady psychoanalytického přístupu k psychózám. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):12-31.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):12-31

Překladové práce

Předpoklady psychoanalytického přístupu k psychózám

Juan Tubert-Oklander

(Příspěvek přednesený při panelové diskusi na téma „Povaha problémů psychoanalýzy s psychotickými a takzvanými ‚obtížnými‘ pacienty“ během 42. Mezinárodního psychoanalytického kongresu, Nice, 22.-27. července 2001)

Dovolte mi, abych svůj příspěvek zahájil tvrzením, že mezi šesti členy této panelové diskuse existuje několik základních styčných bodů. Budu se je snažit rozvíjet a zároveň předestřu svůj vlastní přínos k této diskusi. Tyto základní myšlenky zde formuluji ve dvanácti bodech, které podle mého názoru tvoří soubor př edpokladů pro psychoanalytický přístup k psychózám.

1) Na psychotické symptomy je třeba nahlížet jako na lidské fenomény, jak už před mnoha lety navrhoval Harry Stack Sullivan (1962). To znamená, že jsou smysluplné a záměrné, nebot’ plní funkci v pacientově emoční rovnováze a osobních vztazích. V tom se náš přístup dosti liší od názoru biologicky orientovaných psychiatrů a těch psychologů, podle kterých na psychózy nelze psychoanalytickou léčbu aplikovat.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.