Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by Rank…

PEP-Web Tip of the Day

You can specify Rank as the sort order when searching (it’s the default) which will put the articles which best matched your search on the top, and the complete results in descending relevance to your search.    This feature is useful for finding the most important articles on a specific topic.

You can also change the sort order of results by selecting rank at the top of the search results pane after you perform a search.  Note that rank order after a search only ranks up to 1000 maximum results that were returned; specifying rank in the search dialog ranks all possibilities before choosing the final 1000 (or less) to return.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tubert-Oklander, J. (2002). Předpoklady psychoanalytického přístupu k psychózám. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):12-31.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):12-31

Překladové práce

Předpoklady psychoanalytického přístupu k psychózám

Dr. Juan Tubert-Oklander

(Příspěvek přednesený při panelové diskusi na téma „Povaha problémů psychoanalýzy s psychotickými a takzvanými ‚obtížnými‘ pacienty“ během 42. Mezinárodního psychoanalytického kongresu, Nice, 22.-27. července 2001)

Dovolte mi, abych svůj příspěvek zahájil tvrzením, že mezi šesti členy této panelové diskuse existuje několik základních styčných bodů. Budu se je snažit rozvíjet a zároveň předestřu svůj vlastní přínos k této diskusi. Tyto základní myšlenky zde formuluji ve dvanácti bodech, které podle mého názoru tvoří soubor př edpokladů pro psychoanalytický přístup k psychózám.

1) Na psychotické symptomy je třeba nahlížet jako na lidské fenomény, jak už před mnoha lety navrhoval Harry Stack Sullivan (1962). To znamená, že jsou smysluplné a záměrné, nebot’ plní funkci v pacientově emoční rovnováze a osobních vztazích. V tom se náš přístup dosti liší od názoru biologicky orientovaných psychiatrů a těch psychologů, podle kterých na psychózy nelze psychoanalytickou léčbu aplikovat.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.