Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon  next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Gabbard, G.O. (2002). Technické přístupy k přenosové nenávisti při analýze hraničních pacientů. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):51-68.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):51-68

Technické přístupy k přenosové nenávisti při analýze hraničních pacientů

Glen O. Gabbard, M.D.

„Když už člověk něco nenávidí, je vcelku jedno, co to je.“ Samuel Butler

Přenosová nenávist představuje závažnou překážku pro účinnou práci s hraničními pacienty. V podskupině těchto pacientů totiž dochází k nelítostným projevům nenávisti vůči analytikovi, a to způsobem, který zdánlivě není přístupný interpretaci. Úporná projektivní identifikace nenáviděných aspektů pacientova vnitřního světa může podrývat analytikovu schopnost zachovat si analytický postoj a může vést k různým formám protipřenosového agování. Než se pacient a analytik mohou sblížit v „analytickém prostoru“, kde bude interpretace účinná, musí oba projít dlouhým obdobím obsažení, vstřebávání zážitků (containment).

Freud (1915) jednou poznamenal, že jediné vskutku závažné překážky, na něž analytik může narazit, se týkají zvládnutí přenosu. Z bohaté škály zbraní namířených na analytika v podobě přenosových pocitů se pravděpodobně nejhůře snáší právě intenzivní nenávist. Analytika však takové klání alespoň částečně láká, protože sama analytická praxe vlastně slouží jako reaktivní formace proti nenávisti, agresi a sadismu (McLaughlin, 1961); (Menninger, 1957); (Schafer, 1954). Jestliže nás někdo dennodenně nenávidí, pak taková zkušenost začne

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.