Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine your search with the author’s first initial…

PEP-Web Tip of the Day

If you get a large number of results after searching for an article by a specific author, you can refine your search by adding the author’s first initial. For example, try writing “Freud, S.” in the Author box of the Search Tool.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Silver, A.S. (2002). Protipřenos Ferenczi a Washington D.C.. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):68-78.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):68-78

Protipřenos Ferenczi a Washington D.C.

Ann-Louise S. Silver, M.D.

Analytici se stejně jako ostatní lidé uchylují v situaci ohrožení k dogmatizmu a nezpochybnitelným tvrzením. Je povzbudivé, když při četbě prací průkopníků naší profese v jejich dílech nacházíme přirozenou kreativitu.

Symptomy pacientů naši psychoterapeutickou práci sice již tolik neomezují, ale zavedení psychofarmak nás připravilo o nezkreslený kontakt s nemocnými. O to přínosnější jsou pro nás práce našich předchůdců. Nic nemůže nahradit zkušenost, kterou získáme jen intenzivní prací s pacienty, zdůrazňuje nejen Fromm-Reichmannová (1950) ale i další.

Měli bychom studovat Ferencziho a Groddecka, zejména když se zabýváme protipřenosem u vážně (duševně nebo fyzicky) nemocných pacientů. Ve svém příspěvku budu postupně sledovat téma pozitivních aspektů protipřenosu od Haslama k Ferenczimu a Groddeckovi, k Fromm-Reichmannové a Searlesovi a budu aplikovat jejich pozorování na dnešní léčebnou situaci i naše aktuální profesní nejistoty.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.