Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To turn on (or off) thumbnails in the list of videos….

PEP-Web Tip of the Day

To visualize a snapshot of a Video in PEP Web, simply turn on the Preview feature located above the results list of the Videos Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Silver, A.S. (2002). Protipřenos Ferenczi a Washington D.C.. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):68-78.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):68-78

Protipřenos Ferenczi a Washington D.C.

Ann-Louise S. Silver, M.D.

Analytici se stejně jako ostatní lidé uchylují v situaci ohrožení k dogmatizmu a nezpochybnitelným tvrzením. Je povzbudivé, když při četbě prací průkopníků naší profese v jejich dílech nacházíme přirozenou kreativitu.

Symptomy pacientů naši psychoterapeutickou práci sice již tolik neomezují, ale zavedení psychofarmak nás připravilo o nezkreslený kontakt s nemocnými. O to přínosnější jsou pro nás práce našich předchůdců. Nic nemůže nahradit zkušenost, kterou získáme jen intenzivní prací s pacienty, zdůrazňuje nejen Fromm-Reichmannová (1950) ale i další.

Měli bychom studovat Ferencziho a Groddecka, zejména když se zabýváme protipřenosem u vážně (duševně nebo fyzicky) nemocných pacientů. Ve svém příspěvku budu postupně sledovat téma pozitivních aspektů protipřenosu od Haslama k Ferenczimu a Groddeckovi, k Fromm-Reichmannové a Searlesovi a budu aplikovat jejich pozorování na dnešní léčebnou situaci i naše aktuální profesní nejistoty.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.