Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine your search with the author’s first initial…

PEP-Web Tip of the Day

If you get a large number of results after searching for an article by a specific author, you can refine your search by adding the author’s first initial. For example, try writing “Freud, S.” in the Author box of the Search Tool.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mikota, V. (2002). Rekonstrukce herojských řešení v analýzách hraničních pacientů - chudoba nebo zašlá sláva?. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):78-115.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):78-115

Původní články

Rekonstrukce herojských řešení v analýzách hraničních pacientů - chudoba nebo zašlá sláva?

Doc.MUDr. Václav Mikota, Csc.

Poznámka autora k textu z ruku 1985:

1)   Článek jsem psal v souladu s tehdejšími zvyklostmi poněkud odtažitě a šroubovaně.

2)   Zmiňuji se tam o procesech, které probíhaly v pacientkách a vynechávám z tohoto svou vlastní spoluúčast na nich, tj. nepopisuji příliš naše vzájemné interakce.

3)   S poslední ze tří pacientech (Martou) bych dnes jednal jinak Tehdy jsem prostě odmítl její psychotický přenos jako něco, co už bylo na mně „moc“. Marta to respektovala a celý proces se pak ubíral jinudy, tj. zacházel jsem s ní jako s chaotickou hraniční pacientkou, která nadále potřebuje „empatická vysvětlení“ a obsahy jejích „grandiózních bludů“ zůstávaly mimo proces. Dnes bych to nebral jako součást neanalyzovatelného „manického stavu“, ale jako „aha zážitky“, jež do určité míry doprovázejí každé nahlížení.

4)   Dnes se už tolik neztotožňuji s přísným rozlišováním „objektních“ od „preobjektních“ (funkcionálních, self-objektních, preoidipských atd.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.