Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mikota, V. (2002). Narcistická zranitelnost v oidipské situaci. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):115-119.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):115-119

Narcistická zranitelnost v oidipské situaci

Václav Mikota, Csc.

Příspěvek byl prezentován na VIII. psychoanalyticko-psychoterapeutické konferenci v Opočně, 13. - 15. září 2001.

Proč mizí oidipský komplex, aby ho vystřídalo latentní období?, ptá se Freud v roce 1924 v článku “Untergang des Oedipuskomplexes”. Jeho první pokusná odpověd zní: “Analýzy ukazují, že je to prožitkem bolestných zklamání.” Dále vysvětluje svou představu o dnes už notoricky známém předpokládaném sledu událostí. Dítě na určitém stupni vývoje, který jeho dcera později nazvala objektní stálostí (Freud, A., 1965), může pozorovat anatomické i psychické rozdíly mezi oběma rodiči. Díky určitému sexuálnímu dozrání a diferenciaci svých pocitů ve 3-5 letech vnímá slast z používání svého genitálu a snaží se napodobit stejnopohlavního rodiče v jeho vzrušující lásce ke druhému z rodičů.

Podle Freuda je zklamáno hlavně tím, že stejnopohlavní rodič s tím nesouhlasí. Rivalita s rodičem je těžko únosná, jestliže dospělý může dítě za takové touhy potrestat (kastrační komplex). Sexuální touhy dítěte narazí na zastrašování a hoch se pod dojmem pozorování osob bez penisu vzdá masturbace i touhy po matce, a tak u něj vzniká Nadjá - soubor internalizovaných norem pro duševní život a chování.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.