Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Strnad, V. (2002). O „vyděračské“ povaze lásky: (Příspěvek k cestě směrem k objektně vztahové volbě u hraničně a narcisticky organizovaných). Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):120-123.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):120-123

Názory Úvahy

O „vyděračské“ povaze lásky: (Příspěvek k cestě směrem k objektně vztahové volbě u hraničně a narcisticky organizovaných)

PhDr. Vratislav Strnad, Ph.D.

Dovolte mi v úvodu upozornit, že uvozovky kolem “vyděračský” jsou zhuštěným poukazem k jádru sdělení, totiž k nejistotě, jak to vlastně je. Představme si typickou matku (nebo přesněji, její imago v podání analyzanda) našich pacientů z daných okruhů: není si jista, co může svému dítěti dát. V zásadě a původně si není jistá, zda může být pro někoho k dispozici. Původně tedy své matce. Snaží se alespoň, a to ze všech sil být spravedlivá, být užitečná. Namáhá ji to. Frustruje ji to. To ji vede k obviňování sebe i druhých. Vztahuje se ke svému dítěti jako k naplnění ideálu sebe, a to zcela a výhradně. Tím je drama budoucího života jejího “nadaného” dítěte spolehlivě předznamenáno.

Představuji si to tak, že existují dvě matrice vztahovosti: vztahy k celým objektům - nezávislým živým bytostem, anebo vztahy pomocné, předběžné, částečné, funkcionální.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.