Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To view citations for the most cited journals…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the number of citations for the Most Cited Journal Articles on PEP Web can be reviewed by clicking on the “See full statistics…” link located at the end of the Most Cited Journal Articles list in the PEP tab.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Strnad, V. (2002). O „vyděračské“ povaze lásky: (Příspěvek k cestě směrem k objektně vztahové volbě u hraničně a narcisticky organizovaných). Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):120-123.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):120-123

Názory Úvahy

O „vyděračské“ povaze lásky: (Příspěvek k cestě směrem k objektně vztahové volbě u hraničně a narcisticky organizovaných)

Vratislav Strnad, Ph.D.

Dovolte mi v úvodu upozornit, že uvozovky kolem “vyděračský” jsou zhuštěným poukazem k jádru sdělení, totiž k nejistotě, jak to vlastně je. Představme si typickou matku (nebo přesněji, její imago v podání analyzanda) našich pacientů z daných okruhů: není si jista, co může svému dítěti dát. V zásadě a původně si není jistá, zda může být pro někoho k dispozici. Původně tedy své matce. Snaží se alespoň, a to ze všech sil být spravedlivá, být užitečná. Namáhá ji to. Frustruje ji to. To ji vede k obviňování sebe i druhých. Vztahuje se ke svému dítěti jako k naplnění ideálu sebe, a to zcela a výhradně. Tím je drama budoucího života jejího “nadaného” dítěte spolehlivě předznamenáno.

Představuji si to tak, že existují dvě matrice vztahovosti: vztahy k celým objektům - nezávislým živým bytostem, anebo vztahy pomocné, předběžné, částečné, funkcionální.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.