Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Junek, P. (2002). Sandler, J., Michels, R. and Fonagy, P. (eds.): Changing Ideas in a Changing World. The Revolution in Psychoanalysis. Essays in Honour of Arnold Cooper. London, New York, Karnac Books, 2000, 290 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):123-124.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):123-124

Recenze

Sandler, J., Michels, R. and Fonagy, P. (eds.): Changing Ideas in a Changing World. The Revolution in Psychoanalysis. Essays in Honour of Arnold Cooper. London, New York, Karnac Books, 2000, 290 s.

Review by:
Petr Junek

Kniha byla uspořádána na počest celoživotního díla Arnolda Coopera, který vedle akademických postů (Cornell University Medical College) zastával také významné funkce v APA byl jedním z editorů International Journal of Psycho-Analysis a zástupcem editora American Journal of Psychiatry. Cooper měl široký klinický i teoretický záběr (aplikovaná psychoanalysa, diskuse k DSM-III z psychoanalytických posic a následné revise jak DSM-III, tak DSM III-R) a publikoval v representativním vzorku nejen psychoanalytických periodik. Témata sahala od teoretických (např. potenciální vliv neurobiologie na psychoanalysu, budoucnost psychoanalysy) po klinické (např. stati o narcisticko-masochistickém charakteru či o syndromu vyhasnutí).

Sandler s Michelsem a Fonagym vyvracejí pochybnosti týkající se „knih-holdů“. Dali dohromady asi třicítku participantů, která nedorazila na dýchavičný večírek plný přípitků a oficialit. Kniha je rekapitulující, konfrontační i explanační, nejedná se o články oslavné či jen komentující Cooperovu práci.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.