Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To suggest new content…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you would like to suggest new content, click here and fill in the form with your ideas!

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Junek, P. (2002). Sandler, J., Michels, R. and Fonagy, P. (eds.): Changing Ideas in a Changing World. The Revolution in Psychoanalysis. Essays in Honour of Arnold Cooper. London, New York, Karnac Books, 2000, 290 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):123-124.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):123-124

Recenze

Sandler, J., Michels, R. and Fonagy, P. (eds.): Changing Ideas in a Changing World. The Revolution in Psychoanalysis. Essays in Honour of Arnold Cooper. London, New York, Karnac Books, 2000, 290 s.

Review by:
Petr Junek

Kniha byla uspořádána na počest celoživotního díla Arnolda Coopera, který vedle akademických postů (Cornell University Medical College) zastával také významné funkce v APA byl jedním z editorů International Journal of Psycho-Analysis a zástupcem editora American Journal of Psychiatry. Cooper měl široký klinický i teoretický záběr (aplikovaná psychoanalysa, diskuse k DSM-III z psychoanalytických posic a následné revise jak DSM-III, tak DSM III-R) a publikoval v representativním vzorku nejen psychoanalytických periodik. Témata sahala od teoretických (např. potenciální vliv neurobiologie na psychoanalysu, budoucnost psychoanalysy) po klinické (např. stati o narcisticko-masochistickém charakteru či o syndromu vyhasnutí).

Sandler s Michelsem a Fonagym vyvracejí pochybnosti týkající se „knih-holdů“. Dali dohromady asi třicítku participantů, která nedorazila na dýchavičný večírek plný přípitků a oficialit. Kniha je rekapitulující, konfrontační i explanační, nejedná se o články oslavné či jen komentující Cooperovu práci.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.