Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Books are sorted alphabetically…

PEP-Web Tip of the Day

The list of books available on PEP Web is sorted alphabetically, with the exception of Freud’s Collected Works, Glossaries, and Dictionaries. You can find this list in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2002). Aulagnier P.: The Violence of Interpretation. From Pictogram to Statement. The New Library of Psychoanalysis. Brunner-Routledge, UK, USA, Canada. 2001, 245 s., přibližná cena 19 £.. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):125-126.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):125-126

Aulagnier P.: The Violence of Interpretation. From Pictogram to Statement. The New Library of Psychoanalysis. Brunner-Routledge, UK, USA, Canada. 2001, 245 s., přibližná cena 19 £.

Review by:
David Holub

Nakladatelství Brunner-Routledge ve spojení s Psychoanalytickým institutem v Londýně již tradičně do své ediční řady The New Library of Psychoanalysis zařazuje psychoanalytické publikace, které nezklamou. Nejinak je tomu i se 41. publikací této řady „Násilí interpretace“ propojující dílo Winnicotta a Lacana a rozvíjející osobitou teorii psychóz a postoj k léčbě vážných psychotických stavů.

Piera Aulagnierová (zemřela v roce 1991) byla významnou francouzskou psychoanalytičkou, kterou značně ovlivnily Freudovy myšlenky o důležitosti jazyka, o vývoji a diferenciaci primárního a sekundárního procesu a o patogenezi psychóz. Jako analyzandka Jacquese Lacana se posléze stala členkou Ecole Freudienne a rozvinula francouzský psychoanalytický a kulturní zájem o lingvistiku a sémiotiku. Aulagnierová po krátké době z Ecole Freudienne odchází pro svůj nesouhlas s minimálními výcvikovými požadavky na budoucí psychoanalytiky. Spolu s dalšími třemi „odpadlíky“ pak zakládá svou vlastní psychoanalytickou školu Le Quatriėme Groupe a stává se šéfredaktorkou časopisu Topique, kterého si francouzská psychoanalytická komunita vysoce cenila.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.