Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2002). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):2-3.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):2-3

PÁROVÁ A RODINNÁ PSYCHOTERAPIE

Editorial

Slavoj Titl

Vážení a milí čtenáři,

Jistě jste si již povšimli, že se v Revue pokoušíme ukázat psychoanalýzu jako živou, stále se proměňující a rozvíjející se vědu, jejíž poznatky mohou obohatit nejen psychoanalytiky a psychoterapeuty, - ale i ostatní, kteří se zajímají o člověka a jeho prožívání. Psychoanalýza nahromadila za svou dlouhou existenci (Freudův výklad snů byl vydán 1900) veliké množství poznatků o vnitřním životě i o chování člověka, přestala být „vědou jednoho muže“. Dnes zahrnuje značné množství teorií a konceptů, které se většinou doplňují, ale někdy jsou také v rozporu. Reflektování a propracovávání v odborné diskusi umožňuje ještě hlubší teoretické poznání, a s tím související nové možnosti aplikace poznatků do léčby, poradenství a řady humanitních věd. Znalost základních konceptů psychoanalýzy dnes již patří k základnímu vzdělání kulturního člověka.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.