Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by year…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Year. This will rearrange the results of your search chronologically, displaying the earliest published articles first. This feature is useful to trace the development of a specific psychoanalytic concept through time.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. Teichman, J. (2002). Úvod. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):4-10.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):4-10

Úvod

Slavoj Titl and Jaromír Teichman

Přibližně od 40. let 20. století vzrůstá vědecký zájem o rodinu a objevují se s ním související první výzkumné studie. V této době se hledala jediná příčina psychických poruch. Byly objeveny tzv. „schizofrenogenní“ matky, popřípadě „patogenní matky“. Studie spíše hledaly patologu v ženském, mateřském chování. Další charakteristikou tohoto období byla tendence předpokládat lineární kauzalitu (např. kdo v rodině koho zneužívá, kdo je příčinou trápení). Rodinná terapie v (dnešním smyslu dnešní podobě) se ještě neprováděla. Dobové psychoanalytické názory měly značný vliv na terapii obecně. (Část výzkumníků a terapeutů, kteří je vnímali jako omezující, se tomuto vlivu pokoušela vymknout, protože je vnímali jako omezující schéma. Bohužel většinou za cenu popření zkušeností psychoanalýzy. Část výzkumníků a terapeutů, kteří je vnímali jako omezující a schematické, se tomuto vlivu pokoušela vymknout, bohužel většinou za cenu popření zkušeností psychoanalýzy.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.