Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To copy parts of an article…

PEP-Web Tip of the Day

To copy a phrase, paragraph, or large section of an article, highlight the text with the mouse and press Ctrl + C. Then to paste it, go to your text editor and press Ctrl + V.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. Teichman, J. (2002). Úvod. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):4-10.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):4-10

Úvod

Slavoj Titl and Jaromír Teichman

Přibližně od 40. let 20. století vzrůstá vědecký zájem o rodinu a objevují se s ním související první výzkumné studie. V této době se hledala jediná příčina psychických poruch. Byly objeveny tzv. „schizofrenogenní“ matky, popřípadě „patogenní matky“. Studie spíše hledaly patologu v ženském, mateřském chování. Další charakteristikou tohoto období byla tendence předpokládat lineární kauzalitu (např. kdo v rodině koho zneužívá, kdo je příčinou trápení). Rodinná terapie v (dnešním smyslu dnešní podobě) se ještě neprováděla. Dobové psychoanalytické názory měly značný vliv na terapii obecně. (Část výzkumníků a terapeutů, kteří je vnímali jako omezující, se tomuto vlivu pokoušela vymknout, protože je vnímali jako omezující schéma. Bohužel většinou za cenu popření zkušeností psychoanalýzy. Část výzkumníků a terapeutů, kteří je vnímali jako omezující a schematické, se tomuto vlivu pokoušela vymknout, bohužel většinou za cenu popření zkušeností psychoanalýzy.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.