Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Pocket to save bookmarks to PEP-Web articles…

PEP-Web Tip of the Day

Pocket (formerly “Read-it-later”) is an excellent third-party plugin to browsers for saving bookmarks to PEP-Web pages, and categorizing them with tags.

To save a bookmark to a PEP-Web Article:

  • Use the plugin to “Save to Pocket”
  • The article referential information is stored in Pocket, but not the content. Basically, it is a Bookmark only system.
  • You can add tags to categorize the bookmark to the article or book section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Berenstein, I. (2002). Psychoanalýza rodiny a páru. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):11-22.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):11-22

Překladové práce

Psychoanalýza rodiny a páru

Isidoro Berenstein

PSICOANALISIS, 1995, VOL. XVII, NUMBER 2

Obsah

1.   Úvodní poznámka

2.   Soubor rodiny a osob

3.   Kde nastávají klinické události?

4.   Psychoanalytická ukázka rodinného pouta

5.   Klinické popisy

6.   Interpretace v psychoanalýze rodiny

1. Úvodní poznámka

Psychoanalýza - tak, jak se s ní pracuje, jak se aplikuje, studuje, jak je obvykle chápána - je tecrií a kliniickou praxí založenou na pozorovatelných jevech při psychoanalytičké sessi, které se účastní pouze pacient a analytik. Sesse je místem přístupu k osvětlení pacientových nevědomých produktů, jako jsou symptomy, sny, zvláštnosti jeho charakteru, nebo také při určitých konfliktech, kterým sám nemůže porozumět ani je rozřešit a které se rozvíjejí v přenosu.

Každý subjekt žije v „propojení“. Neexistuje izolovaný subjekt a vidíme-li ho takto, je to výsledek vědomého vnímání.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.