Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Berenstein, I. (2002). Psychoanalýza rodiny a páru. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):11-22.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):11-22

Překladové práce

Psychoanalýza rodiny a páru

Dr. Isidoro Berenstein

PSICOANALISIS, 1995, VOL. XVII, NUMBER 2

Obsah

1.   Úvodní poznámka

2.   Soubor rodiny a osob

3.   Kde nastávají klinické události?

4.   Psychoanalytická ukázka rodinného pouta

5.   Klinické popisy

6.   Interpretace v psychoanalýze rodiny

1. Úvodní poznámka

Psychoanalýza - tak, jak se s ní pracuje, jak se aplikuje, studuje, jak je obvykle chápána - je tecrií a kliniickou praxí založenou na pozorovatelných jevech při psychoanalytičké sessi, které se účastní pouze pacient a analytik. Sesse je místem přístupu k osvětlení pacientových nevědomých produktů, jako jsou symptomy, sny, zvláštnosti jeho charakteru, nebo také při určitých konfliktech, kterým sám nemůže porozumět ani je rozřešit a které se rozvíjejí v přenosu.

Každý subjekt žije v „propojení“. Neexistuje izolovaný subjekt a vidíme-li ho takto, je to výsledek vědomého vnímání.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.