Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see Abram’s analysis of Winnicott’s theories…

PEP-Web Tip of the Day

In-depth analysis of Winnicott’s psychoanalytic theorization was conducted by Jan Abrams in her work The Language of Winnicott. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Berenstein, I. (2002). Psychoanalýza rodiny a páru. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):11-22.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):11-22

Překladové práce

Psychoanalýza rodiny a páru

Isidoro Berenstein

PSICOANALISIS, 1995, VOL. XVII, NUMBER 2

Obsah

1.   Úvodní poznámka

2.   Soubor rodiny a osob

3.   Kde nastávají klinické události?

4.   Psychoanalytická ukázka rodinného pouta

5.   Klinické popisy

6.   Interpretace v psychoanalýze rodiny

1. Úvodní poznámka

Psychoanalýza - tak, jak se s ní pracuje, jak se aplikuje, studuje, jak je obvykle chápána - je tecrií a kliniickou praxí založenou na pozorovatelných jevech při psychoanalytičké sessi, které se účastní pouze pacient a analytik. Sesse je místem přístupu k osvětlení pacientových nevědomých produktů, jako jsou symptomy, sny, zvláštnosti jeho charakteru, nebo také při určitých konfliktech, kterým sám nemůže porozumět ani je rozřešit a které se rozvíjejí v přenosu.

Každý subjekt žije v „propojení“. Neexistuje izolovaný subjekt a vidíme-li ho takto, je to výsledek vědomého vnímání.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.