Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find an Author in a Video…

PEP-Web Tip of the Day

To find an Author in a Video, go to the Search Section found on the top left side of the homepage. Then, select “All Video Streams” in the Source menu. Finally, write the name of the Author in the “Search for Words or Phrases in Context” area and click the Search button.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Strnad, V. (2002). O moci subjektivity v procesu (nejen analytické) psychoterapie s důsledky pro terapii párovou a rodinnou. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):23-40.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):23-40

Původní články

O moci subjektivity v procesu (nejen analytické) psychoterapie s důsledky pro terapii párovou a rodinnou

Vratislav Strnad

Úvodem

Živá psychoterapie se zviditelňuje do dění, které je nanejvýš nelineárním procesem. Je setkáváním s neočekávaným, a to na obou stranách. Je provázena překvapeními a krizemi. Je-li však psychoterapie vnímána jako sled teoreticky předpověditelných událostí, které by měly v ideálním případě hladce plynout, nejspíš prakticky o žádnou psychoterapii nejde. Nejde o lidské setkání, nejde o setkání člověka se sebou samotným.1 Psychoterapie je vlastně i pro odborníka setkáním příležitostně plným údivu - a má jím být. Předchozí vědomosti, zkušenosti a dovednosti při nich hrají spíše úlohu jakýchsi bójí, pohupujících se po vzdutých vlnách, jichž je možno se dočasně zachytit a nabrat dech, ale těžko v nich hledat skutečnou oporu a stabilitu. Dokonce čím více se zúčastněné osoby setkávají, čím více jsou tedy dotčeny jedna druhou, tím více jsou též otřeseny ve svých starých představách.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.