Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To bookmark an article…

PEP-Web Tip of the Day

Want to save an article in your browser’s Bookmarks for quick access? Press Ctrl + D and a dialogue box will open asking how you want to save it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Strnad, V. (2002). O moci subjektivity v procesu (nejen analytické) psychoterapie s důsledky pro terapii párovou a rodinnou. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):23-40.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):23-40

Původní články

O moci subjektivity v procesu (nejen analytické) psychoterapie s důsledky pro terapii párovou a rodinnou

Vratislav Strnad

Úvodem

Živá psychoterapie se zviditelňuje do dění, které je nanejvýš nelineárním procesem. Je setkáváním s neočekávaným, a to na obou stranách. Je provázena překvapeními a krizemi. Je-li však psychoterapie vnímána jako sled teoreticky předpověditelných událostí, které by měly v ideálním případě hladce plynout, nejspíš prakticky o žádnou psychoterapii nejde. Nejde o lidské setkání, nejde o setkání člověka se sebou samotným.1 Psychoterapie je vlastně i pro odborníka setkáním příležitostně plným údivu - a má jím být. Předchozí vědomosti, zkušenosti a dovednosti při nich hrají spíše úlohu jakýchsi bójí, pohupujících se po vzdutých vlnách, jichž je možno se dočasně zachytit a nabrat dech, ale těžko v nich hledat skutečnou oporu a stabilitu. Dokonce čím více se zúčastněné osoby setkávají, čím více jsou tedy dotčeny jedna druhou, tím více jsou též otřeseny ve svých starých představách.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.