Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of Freud SE or GW…

PEP-Web Tip of the Day

When you hover your mouse over a paragraph of the Standard Edition (SE) long enough, the corresponding text from Gesammelte Werke slides from the bottom of the PEP-Web window, and vice versa.

If the slide up window bothers you, you can turn it off by checking the box “Turn off Translations” in the slide-up.  But if you’ve turned it off, how do you turn it back on?  The option to turn off the translations only is effective for the current session (it uses a stored cookie in your browser).  So the easiest way to turn it back on again is to close your browser (all open windows), and reopen it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mikota, V. (2002). Párová terapie a moderní psychoanalýza /kazuistická studie/. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):41-50.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):41-50

Párová terapie a moderní psychoanalýza /kazuistická studie/

Václav Mikota, Csc.

Párovou terapií rozumím proces, do něhož terapeut přispívá svým úsilím k řešení neshod, překážejících partnerskému vztahu, tak aby bylo soužití páru klientů uspokojivější. Provádí ji terapeut s jedním párem nebo se skupinou párů. Teoreticky může vycházet z různých „modelů mysli“. Předmětem mého sdělení je úvaha, do jaké míry je přitom možno použít psychoanalytických představ o psýché a psychoanalytičké metodě léčby. Tady potřebuji zdůraznit, že soubor psychoanalytických poznatků a představ o psýché je něco jiného, než psychoanalytická metoda léčby. Podle oficiální definice I.P.A. je psychoanalýza souborem poznatků a představ o psýché, získávaných specifickou metodou léčby neurotických a povahových poruch. Souboru těchto poznatků a představ se využívá dvojím způsobem:

1)   v psychoterapii,

2)   při interpretaci údajů v historii, literární teorii, sociologii a v jiných humanitních vědách.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.