Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Books are sorted alphabetically…

PEP-Web Tip of the Day

The list of books available on PEP Web is sorted alphabetically, with the exception of Freud’s Collected Works, Glossaries, and Dictionaries. You can find this list in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2002). Terapeutická hypotéza a intervence v párové a rodinné terapii. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):51-62.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):51-62

Terapeutická hypotéza a intervence v párové a rodinné terapii

Slavoj Titl

V terapiích zaměřených na interpersonální vztahy (manželské, párové, rodinné) je terapeut konfrontován s obrovským množstvím interakcí, verbálních i neverbálních sdělení a intenzivních emocí, do nichž je klienty aktivně vědomě, či nevědomě vtahován. To vše se navíc děje v situaci, kdy při uspořádání „face to face“, musí reagovat nepoměrně rychleji, než v individuálních terapiích, v nichž má většinou čas reflektovat svoje pocity, najít porozumění aktuální přenosové situaci a promyslet reakci. Aby nebylo komplikací dost, párový a rodinný terapeut oproti individuálnímu terapeutovi pracuje ve velmi limitovaném počtu sessi, jde tedy většinou o krátkou, fokální terapii v délce maximálně několika desítek sessi. Cílem není změna osobnosti zúčastněných, ale pomoc s „problémem“, se kterým se na nás obrátili. Hlavní komplikací však je, že klienti párových a rodinných terapií nepřijímají interpretativní styl, na který jsme zvyklí z individuálních terapií.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.