Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To suggest new content…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you would like to suggest new content, click here and fill in the form with your ideas!

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2002). Terapeutická hypotéza a intervence v párové a rodinné terapii. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):51-62.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):51-62

Terapeutická hypotéza a intervence v párové a rodinné terapii

Slavoj Titl

V terapiích zaměřených na interpersonální vztahy (manželské, párové, rodinné) je terapeut konfrontován s obrovským množstvím interakcí, verbálních i neverbálních sdělení a intenzivních emocí, do nichž je klienty aktivně vědomě, či nevědomě vtahován. To vše se navíc děje v situaci, kdy při uspořádání „face to face“, musí reagovat nepoměrně rychleji, než v individuálních terapiích, v nichž má většinou čas reflektovat svoje pocity, najít porozumění aktuální přenosové situaci a promyslet reakci. Aby nebylo komplikací dost, párový a rodinný terapeut oproti individuálnímu terapeutovi pracuje ve velmi limitovaném počtu sessi, jde tedy většinou o krátkou, fokální terapii v délce maximálně několika desítek sessi. Cílem není změna osobnosti zúčastněných, ale pomoc s „problémem“, se kterým se na nás obrátili. Hlavní komplikací však je, že klienti párových a rodinných terapií nepřijímají interpretativní styl, na který jsme zvyklí z individuálních terapií.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.