Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review an author’s works published in PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

The Author Section is a useful way to review an author’s works published in PEP-Web. It is ordered alphabetically by the Author’s surname. After clicking the matching letter, search for the author’s full name.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Plháková, A. (2002). Témata psychoanalýzy I. Borossa, J., Emanuel, R., Mollon, P., Music, G., Segal, J. Praha, Portál, 2002, 183 s., přeložil Ivo Müller, dop. cena 259,- Kč. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):71-72.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):71-72

Recenze

Témata psychoanalýzy I. Borossa, J., Emanuel, R., Mollon, P., Music, G., Segal, J. Praha, Portál, 2002, 183 s., přeložil Ivo Müller, dop. cena 259,- Kč

Review by:
Alena Plháková

K četbě knihy „Témata psychoanalýzy I.“ jsem přistupovala značně ovlivněná kritickou recenzí z pera Zbyňka Vybírala, která pod názvem „Naředěné psychoanalytické homeopatikum“ vyšla ve druhém čísle letošních Konfrontací. Na základě této recenze jsem očekávala publikaci poměrně slabou, která úsilím o popularizaci psychoanalýze spíše škodí než prospívá. Postupně jsem tuto počáteční skepsi překonala a konstatovala, že recenzovaná kniha je poměrně zdařilá, i když se teoretická východiska, styl i úroveň jednotlivých kapitol značně liší.

„Témata psychoanalýzy I.“ tvoří pět relativně samostatných příspěvků od renomovaných britských psychoanalytiků včetně Phila Mollona, jehož knížečku „Freud a syndrom falešné paměti“ vydalo v roce 2000 nakladatelství Triton. Právě Mollon je autorem znamenité úvodní kapitoly „Nevědomí“, v níž se mimo jiné pokusil o syntézu psychoanalytických koncepcí s neurologickými poznatky o implicitní paměti, o lokalizaci řečových funkcí v levé hemisfé-ře atd.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.