Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access “The Standard Edition” of Freud’s work…

PEP-Web Tip of the Day

You can directly access Strachey’s The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud through the Books tab on the left side of the PEP-Web screen.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Plháková, A. (2002). Témata psychoanalýzy I. Borossa, J., Emanuel, R., Mollon, P., Music, G., Segal, J. Praha, Portál, 2002, 183 s., přeložil Ivo Müller, dop. cena 259,- Kč. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):71-72.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):71-72

Recenze

Témata psychoanalýzy I. Borossa, J., Emanuel, R., Mollon, P., Music, G., Segal, J. Praha, Portál, 2002, 183 s., přeložil Ivo Müller, dop. cena 259,- Kč

Review by:
PhDr. Alena Plháková

K četbě knihy „Témata psychoanalýzy I.“ jsem přistupovala značně ovlivněná kritickou recenzí z pera Zbyňka Vybírala, která pod názvem „Naředěné psychoanalytické homeopatikum“ vyšla ve druhém čísle letošních Konfrontací. Na základě této recenze jsem očekávala publikaci poměrně slabou, která úsilím o popularizaci psychoanalýze spíše škodí než prospívá. Postupně jsem tuto počáteční skepsi překonala a konstatovala, že recenzovaná kniha je poměrně zdařilá, i když se teoretická východiska, styl i úroveň jednotlivých kapitol značně liší.

„Témata psychoanalýzy I.“ tvoří pět relativně samostatných příspěvků od renomovaných britských psychoanalytiků včetně Phila Mollona, jehož knížečku „Freud a syndrom falešné paměti“ vydalo v roce 2000 nakladatelství Triton. Právě Mollon je autorem znamenité úvodní kapitoly „Nevědomí“, v níž se mimo jiné pokusil o syntézu psychoanalytických koncepcí s neurologickými poznatky o implicitní paměti, o lokalizaci řečových funkcí v levé hemisfé-ře atd.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.