Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by Rank…

PEP-Web Tip of the Day

You can specify Rank as the sort order when searching (it’s the default) which will put the articles which best matched your search on the top, and the complete results in descending relevance to your search.    This feature is useful for finding the most important articles on a specific topic.

You can also change the sort order of results by selecting rank at the top of the search results pane after you perform a search.  Note that rank order after a search only ranks up to 1000 maximum results that were returned; specifying rank in the search dialog ranks all possibilities before choosing the final 1000 (or less) to return.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Grygar, L. (2002). Group therapy in Britain, ed. Mark Aveline ana Windy Dryden, Open University Press, Milton Keynes. Philadelphia, PA 19106, USA, 1988, p.346.. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):72-74.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):72-74

Group therapy in Britain, ed. Mark Aveline ana Windy Dryden, Open University Press, Milton Keynes. Philadelphia, PA 19106, USA, 1988, p.346.

Review by:
Ladislav Grygar

Editoři, kteří mají za sebou publikace v klinické nepsychoanalyticky orientované psychoterapii /akční techniky, psychodrama, racionálně emotivní terapie, dynamická skupinová psychoterapie/ nám předkládají několik příspěvků od autorů s různými přístupy ke skupinové psychoterapii a k práci s různými druhy skupin. Na prvních stranách jsou představeni autoři jednotlivých příspěvků /tři psychoanalyticky orientovaní/. Kniha je rozdělena do tří částí. První část knihy se zabývá různými přístupy ke skupinové terapii v malé skupině a obsahuje 7 kapitol /s. 13-150/. Druhá část knihy se zabývá terapeutickou hodnotou přístupů k jiným skupinám a je tvořena 5 kapitolami /s. 153-280/. Třetí část knihy tvoří dva příspěvky zabývající se otázkami výzkumu a výcviku ve skupinové terapii /s. 280-336/. Publikaci uzavírá rejstřík. Každý příspěvek je doplněn literárními odkazy.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.