Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use OneNote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

You can use Microsoft OneNote to take notes on PEP-Web.  OneNote has some very nice and flexible note taking capabilities.

You can take free form notes, you can copy fragments using the clipboard and paste to One Note, and Print to OneNote using the Print to One Note printer driver.  Capture from PEP-Web is somewhat limited.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Grygar, L. (2002). Group therapy in Britain, ed. Mark Aveline ana Windy Dryden, Open University Press, Milton Keynes. Philadelphia, PA 19106, USA, 1988, p.346.. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):72-74.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):72-74

Group therapy in Britain, ed. Mark Aveline ana Windy Dryden, Open University Press, Milton Keynes. Philadelphia, PA 19106, USA, 1988, p.346.

Review by:
PhDr. Ladislav Grygar

Editoři, kteří mají za sebou publikace v klinické nepsychoanalyticky orientované psychoterapii /akční techniky, psychodrama, racionálně emotivní terapie, dynamická skupinová psychoterapie/ nám předkládají několik příspěvků od autorů s různými přístupy ke skupinové psychoterapii a k práci s různými druhy skupin. Na prvních stranách jsou představeni autoři jednotlivých příspěvků /tři psychoanalyticky orientovaní/. Kniha je rozdělena do tří částí. První část knihy se zabývá různými přístupy ke skupinové terapii v malé skupině a obsahuje 7 kapitol /s. 13-150/. Druhá část knihy se zabývá terapeutickou hodnotou přístupů k jiným skupinám a je tvořena 5 kapitolami /s. 153-280/. Třetí část knihy tvoří dva příspěvky zabývající se otázkami výzkumu a výcviku ve skupinové terapii /s. 280-336/. Publikaci uzavírá rejstřík. Každý příspěvek je doplněn literárními odkazy.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.