Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Plháková, A. (2002). Zpráva z konference v lotyšské Rize. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):76-77.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):76-77

Zpráva z konference v lotyšské Rize

Alena Plháková

Ve dnech 27.-28. září 2002 se v hlavním městě Lotyšska, Rize, konala II. konference organizací psychoanalytičké psychoterapie ve východní a střední Evropě, která se uskutečnila pod záštitou EFPP (Evropská federace pro psychoanalytickou psychoterapii ve veřejném sektoru). Toto odborné setkání bezprostředně navazovalo na obdobnou pražskou konferenci, jež proběhla v říjnu loňského roku. Do Rigy jsem přijela jako zástupce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii spolu s dalšími asi 40 delegáty z různých zemí střední a východní Evropy. Pořadatelé byli nicméně poněkud zklamáni tím, že řada přihlášených svou účast odřekla, takže konference měla nakonec menší rozsah, než původně očekávali. Velmi reprezentativní byla delegace EFPP v čele s úřadujícím předsedou Serge Frischem, u nás dobře známou britskou psychoanalytickou Lydiou Tischler, švédskou psychoterapeutkou Margaretou Mörner, nizozemským skupinovým analytikem Janem Van de Sandern a dalšími.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.