Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by author…

PEP-Web Tip of the Day

While performing a search, you can sort the articles by Author in the Search section. This will rearrange the results of your search alphabetically according to the author’s surname. This feature is useful to quickly locate the work of a specific author.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2003). Ovlivnování a autonomie v psychoanalýze Stehen A. Mitchell (z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová). Vydalo nakladatelství TRITON v Praze 2002.. Rev. psychoanal. psychoter., 5(1):59.

(2003). Revue psychoanalytická psychoterapie, 5(1):59

Recenze

Ovlivnování a autonomie v psychoanalýze Stehen A. Mitchell (z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová). Vydalo nakladatelství TRITON v Praze 2002.

Review by:
Slavoj Titl

Stephen A. Mitchell u nás již není neznámým autorem. Kniha „Freud a po Freudovi-Dějiny moderního psychoanalytického myšlení“, na níž se podílel společně s Margaret J. Blackeo-vou, byla našimi psychoanalytiky, psychoanalyticky orientovanými psychoterapeuty i laiky velmi pozitivně přijata. Většina mých kolegů ocenila schopnost autorů jasně a srozumitelně vysvětlit komplikovanou psychoanalytickou teorii a ukázat možnosti její aplikace v terapii.

Mitchellova kniha „Ovlivnování a autonomie v psychoanalýze“ zklame ty, kteří v ní budou hledat podobnou didaktičnost při vysvětlování teorií a přístupů, jako v knize „Freud a po Freudovi“. Zklame všechny, kteří se chtějí něčemu „naučit“, protože jistou míru znalostí a zkušeností s psychoterapií předpokládá. Její přednosti jsou jinde. S.A. Mitchell mistrným způsobem vtahuje čtenáře do svých úvah o charakteru vztahu v psychoanalýze, o míře a způsobech vzájemného ovlivnování, o způsobech pojetí přenosu a protipřenosu, důsledcích pro chování terapeuta v terapeutické situaci, pro hledání vhodné intervence atd.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.