Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2003). Ovlivnování a autonomie v psychoanalýze Stehen A. Mitchell (z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová). Vydalo nakladatelství TRITON v Praze 2002.. Rev. psychoanal. psychoter., 5(1):59.

(2003). Revue psychoanalytická psychoterapie, 5(1):59

Recenze

Ovlivnování a autonomie v psychoanalýze Stehen A. Mitchell (z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová). Vydalo nakladatelství TRITON v Praze 2002.

Review by:
Slavoj Titl

Stephen A. Mitchell u nás již není neznámým autorem. Kniha „Freud a po Freudovi-Dějiny moderního psychoanalytického myšlení“, na níž se podílel společně s Margaret J. Blackeo-vou, byla našimi psychoanalytiky, psychoanalyticky orientovanými psychoterapeuty i laiky velmi pozitivně přijata. Většina mých kolegů ocenila schopnost autorů jasně a srozumitelně vysvětlit komplikovanou psychoanalytickou teorii a ukázat možnosti její aplikace v terapii.

Mitchellova kniha „Ovlivnování a autonomie v psychoanalýze“ zklame ty, kteří v ní budou hledat podobnou didaktičnost při vysvětlování teorií a přístupů, jako v knize „Freud a po Freudovi“. Zklame všechny, kteří se chtějí něčemu „naučit“, protože jistou míru znalostí a zkušeností s psychoterapií předpokládá. Její přednosti jsou jinde. S.A. Mitchell mistrným způsobem vtahuje čtenáře do svých úvah o charakteru vztahu v psychoanalýze, o míře a způsobech vzájemného ovlivnování, o způsobech pojetí přenosu a protipřenosu, důsledcích pro chování terapeuta v terapeutické situaci, pro hledání vhodné intervence atd.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.