Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review The Language of Psycho-Analysis…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching a specific psychoanalytic concept, you may first want to review The Language of Psycho-Analysis written by Laplanche & Pontalis. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2005). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):2-3.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):2-3

POJETÍ NARCISMU V PSYCHOANALÝZE

Editorial

Slavoj Titl

Vážení čtenáři, jak jste si již jistě všimli, v tomto čísle jsme se zaměřili na jeden z nejvýznamnějších teoretických konceptů - na koncept narcismu v psychoanalýze.

Pojem „narcismus“ a základní teorii uvedl do psychoanalýzy Sigmund Freud a v různých obdobích k jeho pojetí přispíval a přepracovával jej. Pro Freuda, tak jako i pro jiné geniální vědce bylo typické, že přinášel stále nové myšlenky, někdy obtížně slučitelné s dřívějšími názory, a nechával na své následovníky, aby je propracovávali a integrovali. Proto ve Freudově práci najdeme základní prvky mnoha současných konceptů, a i když je to již celé století od doby, kdy byla vydána jeho první skutečně psychoanalytická práce Výklad snů (1900), stále i po 100 letech zůstává inspirací. V mnohém s ním současná teorie nesouhlasí, ale Freud zůstává stále autorem, vůči němuž stojí za to konfrontovat současné názory.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.