Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by source…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Source. This will rearrange the results of your search, displaying articles according to their appearance in journals and books. This feature is useful for tracing psychoanalytic concepts in a specific psychoanalytic tradition.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tyl, J. (2005). Metamorfóza Narcise: z mytologie do psychopatologie, z psychopatologie do dějin. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):24-38.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):24-38

Metamorfóza Narcise: z mytologie do psychopatologie, z psychopatologie do dějin

Jiří Tyl

Pojem narcismu v soudobé vědě a kultuře

Pojem narcismus uvedl do psychoanalýzy Freud v roce 1911; převzal jej ze sexuologie coby označení perverze. Nedlouho poté, co Kohut učinil narcismus ústředním pojmem své teorie Self, se diagnóza „narcistická porucha osobnosti“ dostala do amerického diagnostického manuálu DSM (1983) a odtud do Mezinárodní klasifikace nemocí (1990).

Vezmeme-li v úvahu složitost a nezvyklost Kohutových textů, i de facto jeho odklon od tehdejšího hlavního proudu psychoanalýzy, musel tedy narcismus přitahovat silou mnohem větší, než jakou mohl získat jen ze své psychoanalytické alma mater. Vzhledem k tomu, jak mainstreamová věda přijímá psychoanalytické teorie lze říci, že odborná veřejnost mimo psychoanalýzu přivítala koncept narcismu s otevřenou náručí.

V současnosti je v největším souboru příslušné odborné literatury, Medline, 8,5 tisíce studií s termínem „psychoanalýza“. Termín „narcismus“ je nejfrekventovanější z těch, které psychoanalýza přinesla: vyskytuje se ve 2 tisících studií, „narcistická porucha osobnosti“ v 21 tisíci! (pro srovnání: oidipský komplex v 919).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.