Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return to the issue’s Table of Contents from an article…

PEP-Web Tip of the Day

You can go back to to the issue’s Table of Contents in one click by clicking on the article title in the article view. What’s more, it will take you to the specific place in the TOC where the article appears.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Eickhoff, F.W. (2005). „Emocionální bouře“ W. R. Biona vyložená na základě povídky „Lovec Grakchus“ z pozůstalosti Franze Kafky a na základě jedné případové studie. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):39-50.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):39-50

„Emocionální bouře“ W. R. Biona vyložená na základě povídky „Lovec Grakchus“ z pozůstalosti Franze Kafky a na základě jedné případové studie

Friedrich Wilhelm Eickhoff

Podívejte se prosím se mnou na trojici vyzývavých témat, totiž téma Bionovo, Kafkovo a na jednu případovou studii (na tu se však zaměříme jen částečně). Souvisejí spolu emocionální dimenzí, jejíž podstatu lze odhalit jen za předpokladu duševního růstu. Původně jsem svou práci věnoval památce Wolfganga Locha, který považoval (L. W., 1983) za potřebné doplnit „nosný pilíř“ Freudovy techniky - totiž obě cílové představy formulované ve Výkladu snů, „že zdánlivě bezvýznamné a co nejlibovolnější… souvisí s onemocněním“ a že, „aniž to tuší, stále se drží osoby lékaře“ (Freud 1900a, str. 537). Spojení mezi třemi osamocenými útvary, jimiž se zde zabývám, může být volné. Doufám však, že se mi podaří prokázat, že existuje.

Wolfgang Loch na semináři během konference DPV (Německá psychoanalytická asociace, pozn. překl.) bezprostředně po zveřejnění práce „Making the Best of a Bad Job“ (Dělat co nejlépe nemožnou profesi) (Bion, 1979, 1987) upozornil na „emocionální bouři“, která nastane při setkání dvou osobností.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.