Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: PEP-Web Archive subscribers can access past articles and books…

PEP-Web Tip of the Day

If you are a PEP-Web Archive subscriber, you have access to all journal articles and books, except for articles published within the last three years, with a few exceptions.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Grunberger, B. (2005). Nárys studie narcismu u ženské sexuality. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):51-62.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):51-62

Nárys studie narcismu u ženské sexuality

Béla Grunberger

Předběžné poznámky

Studium ženské sexuality je v psychoanalýze relativně zanedbanou oblastí. Tento vědní obor se zaměřuje na oidipovský komplex, „uzlový komplex neurózy“, a jeho metodou je studium normality prostřednictvím patologie. Oidipovský komplex se týká obou pohlaví, ale Freud zde měl trvale potíže s ustavením symetrie pro ženy a muže. V roce 1931 Freud uvažoval, zda to, „co víme o oidipovském komplexu neplatí pouze pro vývoj chlapce a nikoliv pro vývoj dívky,“ což je výrazem nejistoty, kterou pociťoval před problémem femininity, která je nápadná ve všem, co o tomto předmětu napsal. Nikdy neopomněl zdůraznit předběžnou povahu tohoto předmětu a hovoří o nespolehlivých výsledcích a úkolu, který musí výzkum ještě dokončit. Freudovy nejistoty ohledně problému femininity byly zesíleny jeho přáním sloučit vlastní revoluční studie s vědeckou orientací charakteristickou pro jeho dobu.

Freud tvrdil, že matka je prvním sexuálním objektem jak pro chlapce, tak pro dívku, protože jejich první sexuální vjemy se objevují během kojení a koupání, aktivit, které stimulují erotogenní zóny.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.