Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2005). Stud a jeho projevy v psychoanalýze. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):63-72.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):63-72

Stud a jeho projevy v psychoanalýze

Slavoj Titl

Rád bych pozornost čtenářů připoutal k afektu, který bývá v psychoanalýze - jak se domnívám - relativně opomíjen, totiž k afektu studu a jeho různým projevům. Př itom a fekt studu, je takř ka všudypř ítomný a podobně jako úzkost nebo zlost jde o jeden z nejsilnějších afektů, které oponují léčbě a často bývá významější opoziční silou, než např. pocity viny. Proč je ale tak málo pozornosti věnováno tak významnému afektu? Proč, když hovoříme o úzkosti, zlosti, dokážeme je nazvat přímo, kdežto myslíme-li na afekty ponížení, zostuzení, pohrdání, trapnosti apod., pak většinou hovoříme o „narcismu“? Není v tom snaha o anální čistotnost („To ke mě nepatří“)?

Zdá se mi, že proti zabývání se studem existuje v nás, kdo se pokoušíme léčit druhé, několik velmi silných odporů, které vyplývají z aktivace „narcistických“ afektů v nás samých.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.