Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see definitions for highlighted words…

PEP-Web Tip of the Day

Some important words in PEP Web articles are highlighted when you place your mouse pointer over them. Clicking on the words will display a definition from a psychoanalytic dictionary in a small window.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2005). Stud a jeho projevy v psychoanalýze. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):63-72.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):63-72

Stud a jeho projevy v psychoanalýze

Slavoj Titl

Rád bych pozornost čtenářů připoutal k afektu, který bývá v psychoanalýze - jak se domnívám - relativně opomíjen, totiž k afektu studu a jeho různým projevům. Př itom a fekt studu, je takř ka všudypř ítomný a podobně jako úzkost nebo zlost jde o jeden z nejsilnějších afektů, které oponují léčbě a často bývá významější opoziční silou, než např. pocity viny. Proč je ale tak málo pozornosti věnováno tak významnému afektu? Proč, když hovoříme o úzkosti, zlosti, dokážeme je nazvat přímo, kdežto myslíme-li na afekty ponížení, zostuzení, pohrdání, trapnosti apod., pak většinou hovoříme o „narcismu“? Není v tom snaha o anální čistotnost („To ke mě nepatří“)?

Zdá se mi, že proti zabývání se studem existuje v nás, kdo se pokoušíme léčit druhé, několik velmi silných odporů, které vyplývají z aktivace „narcistických“ afektů v nás samých.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.