Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To share an article on social media…

PEP-Web Tip of the Day

If you find an article or content on PEP-Web interesting, you can share it with others using the Social Media Button at the bottom of every page.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2005). Poznáme, kdy je čas změnit české psychoanalytické vzdělávání? Diskusní příspěvek k článku Dr. Šebka - Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem“. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):73-77.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):73-77

Poznáme, kdy je čas změnit české psychoanalytické vzdělávání? Diskusní příspěvek k článku Dr. Šebka - Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem“

David Holub

ČSPAP svou činnost zahájila z nevýhodné startovní čáry sociálního prostoru, který nese rysy paranoidně-schizoidního světa. Dr. Šebek ve svém přehledném shrnutí „Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem“ (Revue psychoanalytická psychoterapie 2004/2) tuto zátěž „totalitních objektů v nás“ reflektuje a zcela oprávněně poukazuje na úskalí dalšího vývoje odborné společnosti. Dle mého soudu však stojí další generace psychoanalytických psychoterapeutů př ed m nohem zásadnějším vývojovým úkolem, než pouze překonávat všeobecnou nechuť sdružovací a postkomunistický morální úpadek. Na absolventech výcvikových institutů totiž bude záležet, nakolik a s jakou chutí oživí vzdělávací a supervizní proces.

Charakter analytické práce privátně schovaný do uzavřených pracoven svádí k individualismu. Tato osamocenost nejen že ke sdílení klinické zkušenosti nepodněcuje, ale současně i chrání před nutností představit své terapeutické postoje publiku a nechat své myšlenky prověřit.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.