Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org.  You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon  Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2005). Poznáme, kdy je čas změnit české psychoanalytické vzdělávání? Diskusní příspěvek k článku Dr. Šebka - Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem“. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):73-77.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):73-77

Poznáme, kdy je čas změnit české psychoanalytické vzdělávání? Diskusní příspěvek k článku Dr. Šebka - Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem“

David Holub

ČSPAP svou činnost zahájila z nevýhodné startovní čáry sociálního prostoru, který nese rysy paranoidně-schizoidního světa. Dr. Šebek ve svém přehledném shrnutí „Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem“ (Revue psychoanalytická psychoterapie 2004/2) tuto zátěž „totalitních objektů v nás“ reflektuje a zcela oprávněně poukazuje na úskalí dalšího vývoje odborné společnosti. Dle mého soudu však stojí další generace psychoanalytických psychoterapeutů př ed m nohem zásadnějším vývojovým úkolem, než pouze překonávat všeobecnou nechuť sdružovací a postkomunistický morální úpadek. Na absolventech výcvikových institutů totiž bude záležet, nakolik a s jakou chutí oživí vzdělávací a supervizní proces.

Charakter analytické práce privátně schovaný do uzavřených pracoven svádí k individualismu. Tato osamocenost nejen že ke sdílení klinické zkušenosti nepodněcuje, ale současně i chrání před nutností představit své terapeutické postoje publiku a nechat své myšlenky prověřit.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.