Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vavrda, V. (2005). Solms, M., Saling, M.: A Moment of Transition: Two Neuroscientific Articles by Sigmund Freud. Karnac Books, London, 1990. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):78-79.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):78-79

Recenze

Solms, M., Saling, M.: A Moment of Transition: Two Neuroscientific Articles by Sigmund Freud. Karnac Books, London, 1990

Review by:
Vladimír Vavrda

Publikace odráží rostoucí zájem o Freudovy prepsychoanalytické práce, který lze v posledních dvou dekádách pozorovat. Autoři konstatují, že z více jak stovky neurovědných prací, které Freud publikoval v letech 1877 - 1900, jich je v angličtině dostupných jen sedm. Jejich práce obsahuje překlad dalších dvou - „Aphasie“ a „Gehirn“. Nespokojují se však s pouhým překladem, ten tvoří pouze asi dvě pětiny textu. Podrobně se zabývají rovněž kontextem těchto prací a jejich významem pro psychoanalýzu a pro neurovědy.

Ačkoli se v zásadě jedná o slovníková hesla, nepředstavují pouhý souhrnný pohled na pojednávanou problematiku z pozic klasické doktríny své doby. Zpracování krátké stati o afázii Freuda nejspíše inspirovalo k napsání jedné z jeho nejznámějších prepsychoanalytických prací věnovaných stejnému tématu, kde definuje koncept afázie, zabývá se otázkou psychologické struktury řeči a jazyka a popisem klinických syndromů.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.