Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use OneNote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

You can use Microsoft OneNote to take notes on PEP-Web.  OneNote has some very nice and flexible note taking capabilities.

You can take free form notes, you can copy fragments using the clipboard and paste to One Note, and Print to OneNote using the Print to One Note printer driver.  Capture from PEP-Web is somewhat limited.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2005). Vladimír Vavrda: Otázky soudobé psychoanalýzy, Nakladatelství Lidovné noviny (NLN), 2005, 224 stran. ISBN: 80-7106-672-9. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):80-81.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):80-81

Vladimír Vavrda: Otázky soudobé psychoanalýzy, Nakladatelství Lidovné noviny (NLN), 2005, 224 stran. ISBN: 80-7106-672-9

Review by:
David Holub

Knih o psychoanalýze, které jsou srozumitelné a čtenáře přitom nenudí exhibicí odborné terminologie, stále není na našem trhu dostatek, a to zejména z pera českých kliniků. Po monografii Huga širokého („Meze a obzory psychoanalýzy“, Triton, 2001, doba vzniku 1967) obsáhle mapující psychoanalytické myšlení do počátku 60. let, dále „Ovlivňování duševních poruch“ Václava Mikoty (Kocourkovo Psychoanalytické nakladatelství, 1995) a přehledné práci Jana Poněšického „Úvod do moderní psychoanalýzy“ (Triton, 2003) se především do rukou odborné veřejnosti dostává neotřelá práce mladého autora Vladimíra Vavrdy „Otázky soudobé psychoanalýzy“. Publikace se nesnaží být moderní učebnicí psychoanalýzy, která by objasnila základní psychoanalytické koncepty. Svým názvem předznamenává základní pozici autora: zabývat se vybranými (a v české literatuře poněkud zanedbávanými) oblastmi a podněcovat k otázkám.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.