Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To go directly to an article using its bibliographical details…

PEP-Web Tip of the Day

If you know the bibliographic details of a journal article, use the Journal Section to find it quickly. First, find and click on the Journal where the article was published in the Journal tab on the home page. Then, click on the year of publication. Finally, look for the author’s name or the title of the article in the table of contents and click on it to see the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2005). Vladimír Vavrda: Otázky soudobé psychoanalýzy, Nakladatelství Lidovné noviny (NLN), 2005, 224 stran. ISBN: 80-7106-672-9. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):80-81.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):80-81

Vladimír Vavrda: Otázky soudobé psychoanalýzy, Nakladatelství Lidovné noviny (NLN), 2005, 224 stran. ISBN: 80-7106-672-9

Review by:
David Holub

Knih o psychoanalýze, které jsou srozumitelné a čtenáře přitom nenudí exhibicí odborné terminologie, stále není na našem trhu dostatek, a to zejména z pera českých kliniků. Po monografii Huga širokého („Meze a obzory psychoanalýzy“, Triton, 2001, doba vzniku 1967) obsáhle mapující psychoanalytické myšlení do počátku 60. let, dále „Ovlivňování duševních poruch“ Václava Mikoty (Kocourkovo Psychoanalytické nakladatelství, 1995) a přehledné práci Jana Poněšického „Úvod do moderní psychoanalýzy“ (Triton, 2003) se především do rukou odborné veřejnosti dostává neotřelá práce mladého autora Vladimíra Vavrdy „Otázky soudobé psychoanalýzy“. Publikace se nesnaží být moderní učebnicí psychoanalýzy, která by objasnila základní psychoanalytické koncepty. Svým názvem předznamenává základní pozici autora: zabývat se vybranými (a v české literatuře poněkud zanedbávanými) oblastmi a podněcovat k otázkám.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.