Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kocourková, J. (2005). Ronald Britton: Sex, death, and superego. Experiences in psychoanalysis. Karnac 2003, London. 196 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):82-83.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):82-83

Ronald Britton: Sex, death, and superego. Experiences in psychoanalysis. Karnac 2003, London. 196 str.

Review by:
Jana Kocourková

Ronald Britton představuje jednoho z nejzajímavějších současných londýnských postkleiniánských psychoanalytiků. Bývá zahrnován mezi skupinu, označovanou R. Schaferem jako „the Kleinian Freudians“, vedle osobností jako je B. Joseph, M. Feldman, J. Steiner, E. Spillius a další. Jeho teoretická a publikační činnost je velmi zajímavá. Je v ní vidět snahu ukázat postkleiniánský způsob analytického myšlení jako rozvíjení klasického freudovského pojetí, nikoliv jako odlišný teoretický model. Tento pohled je mnohdy vyjádřen i v názvech jeho prací, např. The Oedipus situation and the depressive position (1992). Kniha obsahuje 143 literárních odkazů s nejčastější citací Freuda, Brittona a Kleinové.

R. Britton klade důraz na klinickou zkušenost, „ autoritu zkušenosti“, a svůj názor komentuje tím, že naší práci je bližší pohled, který označuje jako „experience based“, oproti současnému „evidence based“ medicínskému trendu.

Obsah knihy je následující:

První část „Sex a smrt“:

Hysterie (I): Anna O.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.