Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2005). O AUTORECH. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):84.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):84

O AUTORECH

Heinz Henseler

Narodil se v r. 1933 v Aschendorfu. Odborný lekař pro psychiatrii, neurologii a dětskou a dorostovou psychiatrii; vědecký poradce a profesor na univerzitě v Ulmu; vedoucí sekce Psychoanalytická metodika „Lehranalytik“ Německé psychoanalytické společnosti.

Friedrich Wilhelm Eickhoff

Tréninkový a supervizní analytik Německé psychoanalytické společnosti. Privátní praxi provozuje v Tübingenu. Koeditor „Jahrbuch der Psychoanalyse“. Zakládající člen „Archivu k dějinám psychoanalýzy“ a „Nadace přednášek Wolfganga Locha“; čestný člen České psychoanalytické společnosti.

Béla Grundberger

Výrazně ovlivnil psychoanalýzu zvláště svými myšlenkami, týkajícími se teorie narcismu. Dnes žije a snad ještě také praktikuje v Paříži. Jeho nejvýznamnější práce byly publikovány v 70. - 80. letech.

PhDr. Jiří Tyl

Klinický psycholog. Je profesorem University of New York/Prague. Činný jako psychoterapeut, soudní znalec, publicista a výzkumník. Výcvikový terapeut/lektor Institutu aplikované psychoanalýzy. V privátní praxi se věnuje aplikacím psychoanalýzy od neurovědy (rozšířil v Evropě EEG biofeedback) po psychologii postmoderny. Autor 4 knih (mj. Jak rozumět snům, 2001), článků, překladů. Výcviky v psychoanalýze (Psychoanalytický institut ČPS), skupinové terapii (Palata/Lobeč), hypnóze, biofeedbacku (USA).

Kontakt: Zdravotnické zařízení klinická psychologie, Praha 6, Evropská 94, tel.: 602 224 964, e-mail: tyl@chello.cz, www.biofeedback.cz.

PhDr. Slavoj Titl

Psychoanalytik v privátní praxi, supervizor Asociace manželských a rodinných poradců, ředitel Institutu pro párovou a rodinnou terapii (IPPART).

e-mail:titl@volny.cz

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.