Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2005). O AUTORECH. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):84.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):84

O AUTORECH

Heinz Henseler

Narodil se v r. 1933 v Aschendorfu. Odborný lekař pro psychiatrii, neurologii a dětskou a dorostovou psychiatrii; vědecký poradce a profesor na univerzitě v Ulmu; vedoucí sekce Psychoanalytická metodika „Lehranalytik“ Německé psychoanalytické společnosti.

Friedrich Wilhelm Eickhoff

Tréninkový a supervizní analytik Německé psychoanalytické společnosti. Privátní praxi provozuje v Tübingenu. Koeditor „Jahrbuch der Psychoanalyse“. Zakládající člen „Archivu k dějinám psychoanalýzy“ a „Nadace přednášek Wolfganga Locha“; čestný člen České psychoanalytické společnosti.

Béla Grundberger

Výrazně ovlivnil psychoanalýzu zvláště svými myšlenkami, týkajícími se teorie narcismu. Dnes žije a snad ještě také praktikuje v Paříži. Jeho nejvýznamnější práce byly publikovány v 70. - 80. letech.

PhDr. Jiří Tyl

Klinický psycholog. Je profesorem University of New York/Prague. Činný jako psychoterapeut, soudní znalec, publicista a výzkumník. Výcvikový terapeut/lektor Institutu aplikované psychoanalýzy. V privátní praxi se věnuje aplikacím psychoanalýzy od neurovědy (rozšířil v Evropě EEG biofeedback) po psychologii postmoderny. Autor 4 knih (mj. Jak rozumět snům, 2001), článků, překladů. Výcviky v psychoanalýze (Psychoanalytický institut ČPS), skupinové terapii (Palata/Lobeč), hypnóze, biofeedbacku (USA).

Kontakt: Zdravotnické zařízení klinická psychologie, Praha 6, Evropská 94, tel.: 602 224 964, e-mail: tyl@chello.cz, www.biofeedback.cz.

PhDr. Slavoj Titl

Psychoanalytik v privátní praxi, supervizor Asociace manželských a rodinných poradců, ředitel Institutu pro párovou a rodinnou terapii (IPPART).

e-mail:titl@volny.cz

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.