Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To convert articles to PDF…

PEP-Web Tip of the Day

At the top right corner of every PEP Web article, there is a button to convert it to PDF. Just click this button and downloading will begin automatically.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2005). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):2-3.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):2-3

FEMININITA

Editorial

Michael Šebek, CSc.

Milý čtenáři,

dostáváte do rukou soubor článků, který se týká velmi živého tématu ženské sexuality a femininity. Téma, které zdaleka není jen psychoanalytické, či snad dokonce jen sexuologické.

Ve společnosti, která si říká postmoderní, je sexualita také politickým tématem. Proces prohlubování demokratických svobod nutí západní společnost revidovat pohled na heterosexualitu a homosexualitu a posléze přiznávat práva homosexuálům, a konečně vzít na vědomí, že sexualita není výhradním prostředkem reproduktivity, ba dokonce že sama reproduktivita začíná být nezávislá na sexualitě, když umělá oplodnění jsou stále častějším způsobem, jímž vzniká gravidita. Ženská sexualita, pro Freuda stále ještě „temný kontinent“, který čeká na své zmapování, byla zahalena po staletí předsudky a mlčením, a je to Freudova zásluha, že ji učinil tématem vědeckého diskurzu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.