Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by source…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Source. This will rearrange the results of your search, displaying articles according to their appearance in journals and books. This feature is useful for tracing psychoanalytic concepts in a specific psychoanalytic tradition.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mitchellová, J. (2005). Rozdíl mezi genderem a pohlavní odlišností. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):23-29.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):23-29

Rozdíl mezi genderem a pohlavní odlišností

Juliet Mitchellová

Hrdina filmu režisérky Moniky Treutové Příjezd mého otce (1990) při jízdě autem opakovaně přemítá nad svým obličejem ve zpětném zrcátku. Ukáže mladé ženě fotografii. „To je tvoje sestra?“ zeptá se ho. „Bližší než sestra,“ odpoví jí. Bratři a sestry představují minimální vzdálenost mezi lidmi, kterou je nutné zachovat, aby nedošlo k incestu. Na fotografii však není hrdinova sestra: je na ní on sám předtím, než prodělal operační „změnu pohlaví“. Ráda bych zde upozornila, že termín „gender“ vystoupil do popředí dokonce i v psychoanalytickém diskurzu (alespoň v anglosaském světě), protože popisuje nikoli maximální odlišnost mezi matkami a otci, ale minimální odlišnost sexuálních vztahů mezi sourozenci, které nemají příliš daleko k narcistické ekonomii, v níž ten druhý je self: „bližší než sestra“. Transgenderový hrdina tohoto filmu se může stát ikonickým obrazem, jak psychicky i fyzicky blízcí si sourozenci mohou být.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.