Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by year…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Year. This will rearrange the results of your search chronologically, displaying the earliest published articles first. This feature is useful to trace the development of a specific psychoanalytic concept through time.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Chilandová, C. (2005). Gender a pohlavní odlišnost. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):30-37.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):30-37

Gender a pohlavní odlišnost

Colette Chilandová

Pro úplnou diskusi o velmi podnětném příspěvku Juliet Mitchellové by bylo zapotřebí více objasnit několik bodů, které by tudíž měly být rozvinuty mnohem podrobněji, než umožňuje rozsah jedné kapitoly; proto budu muset řadu z nich odložit stranou. Při četbě předchozího příspěvku jsem s některými názory autorky naprosto souhlasila, a s jinými nikoli. Samozřejmě nestačí prostě říci: „Nesouhlasím.“ Měli bychom se snažit pochopit, co tento nesouhlas způsobuje.

Bezvýhradně souhlasím s Juliet Mitchellovou, když zdůrazňuje důležitost pohlavní odlišnosti. Také já na ni kladu velký důraz ve své knize Le Sexe mène le monde (Sex hýbe světem; Chilandová 1999), ačkoli na rozdíl od Mitchellové bych pohlavní odlišnost nedefinovala pouze s ohledem na reprodukční sexualitu. Podle mého názoru gender nenahradil pohlavní odlišnost a „konstruování subjekt—subjekt“ nespadá do oblasti genderu a pohlavního pudu (podle Juliet Mitchellové je tudíž spojeno spíše se vztahem mezi sourozenci než se vztahem mezi rodičem a dítětem).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.