Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return from a journal’s Table of Contents to the Table of Volumes…

PEP-Web Tip of the Day

You can return with one click from a journal’s Table of Contents (TOC) to the Table of Volumes simply by clicking on “Volume n” at the top of the TOC (where n is the volume number).

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Chilandová, C. (2005). Gender a pohlavní odlišnost. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):30-37.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):30-37

Gender a pohlavní odlišnost

Colette Chilandová

Pro úplnou diskusi o velmi podnětném příspěvku Juliet Mitchellové by bylo zapotřebí více objasnit několik bodů, které by tudíž měly být rozvinuty mnohem podrobněji, než umožňuje rozsah jedné kapitoly; proto budu muset řadu z nich odložit stranou. Při četbě předchozího příspěvku jsem s některými názory autorky naprosto souhlasila, a s jinými nikoli. Samozřejmě nestačí prostě říci: „Nesouhlasím.“ Měli bychom se snažit pochopit, co tento nesouhlas způsobuje.

Bezvýhradně souhlasím s Juliet Mitchellovou, když zdůrazňuje důležitost pohlavní odlišnosti. Také já na ni kladu velký důraz ve své knize Le Sexe mène le monde (Sex hýbe světem; Chilandová 1999), ačkoli na rozdíl od Mitchellové bych pohlavní odlišnost nedefinovala pouze s ohledem na reprodukční sexualitu. Podle mého názoru gender nenahradil pohlavní odlišnost a „konstruování subjekt—subjekt“ nespadá do oblasti genderu a pohlavního pudu (podle Juliet Mitchellové je tudíž spojeno spíše se vztahem mezi sourozenci než se vztahem mezi rodičem a dítětem).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.