Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To limit search results by article type…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for an Abstract? Article? Review? Commentary? You can choose the type of document to be displayed in your search results by using the Type feature of the Search Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Lucká, L. (2005). „Dvojí zrada matky“ (o jednom aspektu v terapii žen s neuspokojivým partnerským vztahem). Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):51-56.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):51-56

„Dvojí zrada matky“ (o jednom aspektu v terapii žen s neuspokojivým partnerským vztahem)

Lucie Lucká

V této zprávě o své práci chci popsat, jak jsem také přemýšlela o terapii s několika klientkami, v jejímž průběhu jsem shledala určité podobnosti. Jednak to byly v hodinách opakované a vytrvalé nářky nad jejich neutěšenou manželskou/partnerskou situací. Dále můj pocit, že úplně nerozumím, čeho jsem to ve skutečnosti svědkem, když s nimi zažívám, jak úporně trvají na vztahu, který prožívají jako neuspokojivý, někdy neuspokojivý k nepřežití. A nakonec nejasný pocit, že je něco v našem vztahu mezi námi, čemu nemůžu přijít na jméno. To vše mne přímo tlačilo, abych hledala, oč bych se mohla opřít, abych více porozuměla procesu, do něhož jsem vtažena, a který ve mně vyvolává pocity nejistoty, bezmoci a neurčitého podráždění.

Ve své praxi pracuji také s páry a již dříve jsem si všimla, že se při výběru partnera řídíme jistým nevědomým klíčem.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.