Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hošková, M. (2005). Prophecy Coles: The Importance of Sibling Relationships in Psychoanalysis London, Karnac 2003.. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):57.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):57

Recenze

Prophecy Coles: The Importance of Sibling Relationships in Psychoanalysis London, Karnac 2003.

Review by:
Marie Hošková

Britská psychoanalytická psychoterapeutka Prophecy Colesová nabízí v této útlé knížce čerstvý pohled na oblast sourozeneckých vztahů. Zdůrazňuje zde důležitost sourozeneckých přenosů pro vývoj dítěte a jejich vlivu na další životní vztahy. Tradiční psychoanalýza se soustředila především na vztahy a konflikty mezi rodiči a dětmi, což Colesová připisuje Oidipskému mýtu, který v západní kultuře převládá. Colesová upozorňuje na mýty o Isis a Osiris, ze kterých vyplývá, jak sourozenecké vztahy, naplněné rivalitou, incestními fantaziemi, žárlivostí, ale i láskou, se podílejí na organizaci psychických struktur.

Kniha je rozdělena do 9 kapitol: V první kapitole „The Sibling Transference“ Colesová rozlišuje mezi sourozeneckými přenosy a přenosem mezi rodiči a dítětem. Druhá kapitola „Freud and Siblings“ uvádí Freudův pohled na sourozence a zabývá se otázkou, proč bylo studium sourozeneckých vztahů v psychoanalytické teorii opomíjeno, na což navazuje další - třetí kapitola „Freud's Early Years“.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.