Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hošková, M. (2005). Prophecy Coles: The Importance of Sibling Relationships in Psychoanalysis London, Karnac 2003.. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):57.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):57

Recenze

Prophecy Coles: The Importance of Sibling Relationships in Psychoanalysis London, Karnac 2003.

Review by:
Marie Hošková

Britská psychoanalytická psychoterapeutka Prophecy Colesová nabízí v této útlé knížce čerstvý pohled na oblast sourozeneckých vztahů. Zdůrazňuje zde důležitost sourozeneckých přenosů pro vývoj dítěte a jejich vlivu na další životní vztahy. Tradiční psychoanalýza se soustředila především na vztahy a konflikty mezi rodiči a dětmi, což Colesová připisuje Oidipskému mýtu, který v západní kultuře převládá. Colesová upozorňuje na mýty o Isis a Osiris, ze kterých vyplývá, jak sourozenecké vztahy, naplněné rivalitou, incestními fantaziemi, žárlivostí, ale i láskou, se podílejí na organizaci psychických struktur.

Kniha je rozdělena do 9 kapitol: V první kapitole „The Sibling Transference“ Colesová rozlišuje mezi sourozeneckými přenosy a přenosem mezi rodiči a dítětem. Druhá kapitola „Freud and Siblings“ uvádí Freudův pohled na sourozence a zabývá se otázkou, proč bylo studium sourozeneckých vztahů v psychoanalytické teorii opomíjeno, na což navazuje další - třetí kapitola „Freud's Early Years“.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.