Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2005). Patrick Casement: Learning from our Mistakes. Beyond Dogma in Psychoanalysis and Psychotherapy. Brunner-Routledge, 2002, reprint 2004. (www.brunner-routledge.co.uk) Orientační cena 16 £.. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):58-59.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):58-59

Patrick Casement: Learning from our Mistakes. Beyond Dogma in Psychoanalysis and Psychotherapy. Brunner-Routledge, 2002, reprint 2004. (www.brunner-routledge.co.uk) Orientační cena 16 £.

Review by:
David Holub

Patrick Casement je původní profesí sociální pracovník a nyní již mnoho let pracuje jako psychoanalytik a terapeut v soukromé praxi v Londýně. V Britské psychoanalytické společnosti působí jako tréninkový a supervizí analytik. Je autorem On Learning from the Patient (1985, jehož český překlad pod názvem Hledání a objevování. Jak se učit v psychoanalýze od pacienta vydalo v roce 1999 Nakladatelství Lidové noviny) a Further Learning from the Patient (1990). Casement patří k důsledně nezávislým členům Nezávislé skupiny (Independent Group) Britské psychoanalytické společnosti a nezapře v sobě, že se psychoanalyticky pracovat učil u Winnicotta. Nebojí se objevovat a svými neotřelými příspěvky patří k podnětným přispěvatelům současné psychoanalytické literatury.

Casementa příliš nezajímají abstraktní teorie a základním tématem také jeho třetí knihy Learning from our Mistakes jsou důvěrné emoční interakce mezi pacientem a terapeutem.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.