Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Holub, D. (2005). Patrick Casement: Learning from our Mistakes. Beyond Dogma in Psychoanalysis and Psychotherapy. Brunner-Routledge, 2002, reprint 2004. (www.brunner-routledge.co.uk) Orientační cena 16 £.. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):58-59.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):58-59

Patrick Casement: Learning from our Mistakes. Beyond Dogma in Psychoanalysis and Psychotherapy. Brunner-Routledge, 2002, reprint 2004. (www.brunner-routledge.co.uk) Orientační cena 16 £.

Review by:
David Holub

Patrick Casement je původní profesí sociální pracovník a nyní již mnoho let pracuje jako psychoanalytik a terapeut v soukromé praxi v Londýně. V Britské psychoanalytické společnosti působí jako tréninkový a supervizí analytik. Je autorem On Learning from the Patient (1985, jehož český překlad pod názvem Hledání a objevování. Jak se učit v psychoanalýze od pacienta vydalo v roce 1999 Nakladatelství Lidové noviny) a Further Learning from the Patient (1990). Casement patří k důsledně nezávislým členům Nezávislé skupiny (Independent Group) Britské psychoanalytické společnosti a nezapře v sobě, že se psychoanalyticky pracovat učil u Winnicotta. Nebojí se objevovat a svými neotřelými příspěvky patří k podnětným přispěvatelům současné psychoanalytické literatury.

Casementa příliš nezajímají abstraktní teorie a základním tématem také jeho třetí knihy Learning from our Mistakes jsou důvěrné emoční interakce mezi pacientem a terapeutem.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.