Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by Rank…

PEP-Web Tip of the Day

You can specify Rank as the sort order when searching (it’s the default) which will put the articles which best matched your search on the top, and the complete results in descending relevance to your search. This feature is useful for finding the most important articles on a specific topic.

You can also change the sort order of results by selecting rank at the top of the search results pane after you perform a search. Note that rank order after a search only ranks up to 1000 maximum results that were returned; specifying rank in the search dialog ranks all possibilities before choosing the final 1000 (or less) to return.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2005). Corinne Maierová: Lenosti… Buď pozdravena! O umění a nutnosti dělat toho v práci co nejméně Nakladatelství Rybka Publishers, Praha, 2005. (www.rybkapub.cz)Huffington C., Armstrong D., Halton W., Hoyle L., Pooley J.: Working Below the Surface. The Emotional Life of Contemporary Organizations. Tavistock Clinic Series. Karnac Books, London, 2004, reprint 2005. (www.karnacbooks.com) Orientační cena 19£.. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):60-62.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):60-62

Corinne Maierová: Lenosti… Buď pozdravena! O umění a nutnosti dělat toho v práci co nejméně Nakladatelství Rybka Publishers, Praha, 2005. (www.rybkapub.cz)Huffington C., Armstrong D., Halton W., Hoyle L., Pooley J.: Working Below the Surface. The Emotional Life of Contemporary Organizations. Tavistock Clinic Series. Karnac Books, London, 2004, reprint 2005. (www.karnacbooks.com) Orientační cena 19£.

Review by:
David Holub

Rozsahem nevelká knížka psychoanalyticky vzdělané publicistky a lacaniánsky orientované psychoanalytičky láme prodejní rekordy a překládá se do mnoha jazyků. Lenosti…budiž pozdravena! není ani klinickým pojednáním ani nepopularizuje terapeutické myšlení. Právě naopak. Je zprávou o tom, jak se v současných institucích nedaří vytvářet prostor pro myšlení a jak naléhavě v nich schází porozumění pro nevědomé emoční dění. Slovy autorky „ve firmě pracují milióny lidí, ale její svět zůstává neprobádaný“ a s ním i intrapsychické, interpersonální, skupinové a institucionální procesy, díky kterým jednotlivci nebo týmy fungují nebo nefungují. Svižná mozaika postřehů, úvah a karikujících popisů štiplavé francouzsky je demontáží banální, neautentické a prázdné firemní atmosféry, avšak postrádá vlastní příběh.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.