Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To print an article…

PEP-Web Tip of the Day

To print an article, click on the small Printer Icon located at the top right corner of the page, or by pressing Ctrl + P. Remember, PEP-Web content is copyright.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2005). Corinne Maierová: Lenosti… Buď pozdravena! O umění a nutnosti dělat toho v práci co nejméně Nakladatelství Rybka Publishers, Praha, 2005. (www.rybkapub.cz)Huffington C., Armstrong D., Halton W., Hoyle L., Pooley J.: Working Below the Surface. The Emotional Life of Contemporary Organizations. Tavistock Clinic Series. Karnac Books, London, 2004, reprint 2005. (www.karnacbooks.com) Orientační cena 19£.. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):60-62.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):60-62

Corinne Maierová: Lenosti… Buď pozdravena! O umění a nutnosti dělat toho v práci co nejméně Nakladatelství Rybka Publishers, Praha, 2005. (www.rybkapub.cz)Huffington C., Armstrong D., Halton W., Hoyle L., Pooley J.: Working Below the Surface. The Emotional Life of Contemporary Organizations. Tavistock Clinic Series. Karnac Books, London, 2004, reprint 2005. (www.karnacbooks.com) Orientační cena 19£.

Review by:
David Holub

Rozsahem nevelká knížka psychoanalyticky vzdělané publicistky a lacaniánsky orientované psychoanalytičky láme prodejní rekordy a překládá se do mnoha jazyků. Lenosti…budiž pozdravena! není ani klinickým pojednáním ani nepopularizuje terapeutické myšlení. Právě naopak. Je zprávou o tom, jak se v současných institucích nedaří vytvářet prostor pro myšlení a jak naléhavě v nich schází porozumění pro nevědomé emoční dění. Slovy autorky „ve firmě pracují milióny lidí, ale její svět zůstává neprobádaný“ a s ním i intrapsychické, interpersonální, skupinové a institucionální procesy, díky kterým jednotlivci nebo týmy fungují nebo nefungují. Svižná mozaika postřehů, úvah a karikujících popisů štiplavé francouzsky je demontáží banální, neautentické a prázdné firemní atmosféry, avšak postrádá vlastní příběh.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.