Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of Freud SE or GW…

PEP-Web Tip of the Day

When you hover your mouse over a paragraph of the Standard Edition (SE) long enough, the corresponding text from Gesammelte Werke slides from the bottom of the PEP-Web window, and vice versa.

If the slide up window bothers you, you can turn it off by checking the box “Turn off Translations” in the slide-up. But if you’ve turned it off, how do you turn it back on? The option to turn off the translations only is effective for the current session (it uses a stored cookie in your browser). So the easiest way to turn it back on again is to close your browser (all open windows), and reopen it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2005). O AUTORECH. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):63.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):63

O AUTORECH

Colette Chilandová

Je emeritní profesorkou René Descartes University v Paříží, psychoanalytičkou a psychiatrička. Autorka šesti a spoluautorka dalších 14 knih, napsala na 200 odborných článků. Členka Pařížské psychoanalytické společnosti.

Julia Kristeva

Lingvistka a psychoanalytička, členka Pařížské psychoanalytické společnosti a také profesorka lingvistiky na Université Paris VII. Narodila se v Bulharsku. V posledních letech se zaměřuje na psychoanalytický výklad literárních textů a publikuje příspěvky k psychoanalytické teorii ženství. V čechách vyšly její tituly Slovo, dialog a román (1999) a Jazyk lásky (2004).

Mgr. Lucie Lucká

Psychoanalytický psychoterapeut, řádný člen individuální sekce čSPAP. Pracuje v soukromé praxi s individuálními klienty i páry.

Juliet Mitchellová

Profesorka psychoanalýzy a genderových studií na Cambridge University. Je plnou členkou Britské psychoanalytické společnosti. Proslavila se články a knihami o feminismu a psychoanalýze. Její poslední knihou je Siblings, Sex and Violence (Sourozenci, pohlaví a násilí) z r.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.