Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
(2005). O AUTORECH. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):63.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):63

O AUTORECH

Colette Chilandová

Je emeritní profesorkou René Descartes University v Paříží, psychoanalytičkou a psychiatrička. Autorka šesti a spoluautorka dalších 14 knih, napsala na 200 odborných článků. Členka Pařížské psychoanalytické společnosti.

Julia Kristeva

Lingvistka a psychoanalytička, členka Pařížské psychoanalytické společnosti a také profesorka lingvistiky na Université Paris VII. Narodila se v Bulharsku. V posledních letech se zaměřuje na psychoanalytický výklad literárních textů a publikuje příspěvky k psychoanalytické teorii ženství. V čechách vyšly její tituly Slovo, dialog a román (1999) a Jazyk lásky (2004).

Mgr. Lucie Lucká

Psychoanalytický psychoterapeut, řádný člen individuální sekce čSPAP. Pracuje v soukromé praxi s individuálními klienty i páry.

Juliet Mitchellová

Profesorka psychoanalýzy a genderových studií na Cambridge University. Je plnou členkou Britské psychoanalytické společnosti. Proslavila se články a knihami o feminismu a psychoanalýze. Její poslední knihou je Siblings, Sex and Violence (Sourozenci, pohlaví a násilí) z r.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.