Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kopřivová, M. Růžičková, I. (2006). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):2.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):2

ADOLESCENCE

Editorial

Marie Kopřivová and Ivana Růžičková

Příspěvky v tomto čísle Revue byly předneseny na konferenci Normalita a patologie dospívání, která proběhla v dubnu 2005 a navazovala na předchozí akce dětské sekce ČSPAP. Zabývala se adolescencí, a to jak její „normální“ podobou, tak patologickými ději v jejím průběhu. Autoři textů zpracovali téma adolescence každý z poněkud jiného úhlu.

V úvodní přednášce Marie Kopřivová shrnuje historii vzniku dětské psychoanalýzy a zmiňuje některé aspekty života a díla hlavních představitelek tohoto oboru.

Lydia Tischlerová ve svém článku zdůrazňuje význam pozorování a znalosti normálního dětského psychického vývoje, jehož završením je adolescence. V oblasti studia „normality“ upozorňuje na dílo Anny Freudové, která v tomto směru vykonala zásadní objevitelskou práci. Posunula pozornost analytické práce směrem k dětskému věku a dospívání a upozornila na významné intrapsychické procesy a konflikty, které v tomto období probíhají.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.