Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Pocket to save bookmarks to PEP-Web articles…

PEP-Web Tip of the Day

Pocket (formerly “Read-it-later”) is an excellent third-party plugin to browsers for saving bookmarks to PEP-Web pages, and categorizing them with tags.

To save a bookmark to a PEP-Web Article:

  • Use the plugin to “Save to Pocket”
  • The article referential information is stored in Pocket, but not the content. Basically, it is a Bookmark only system.
  • You can add tags to categorize the bookmark to the article or book section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kopřivová, M. (2006). Několik poznámek ke vzniku dětské psychoanalýzy. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):3-8.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):3-8

Původní články

Několik poznámek ke vzniku dětské psychoanalýzy

Marie Kopřivová

Ve svém příspěvku bych se ráda zabývala otázkou vzniku dětské psychoanalýzy a psychoterapie v jeho historických a myšlenkových souvislostech. Jde vlastně o disciplinu klinickou i teoretickou, která za pouhých sto let shromáždila velké množství podstatných a složitých vědomostí. Začínala jako jednolitá teorie, ale dala vznik několika zásadním myšlenkovým směrům a školám. I když mezi nimi někdy panují spory a rivalizování, mnozí současní psychoanalytici dávají přednost možnosti pojmout teoretické různosti a úspěšně je aplikovat v klinickém přístupu. Vrat'me se však na začátek minulého století a ke vzniku analytické léčby dětí. Myslím, že bez nadsázky se dá říci, že první dětskou psychoanalytičkou byla Hermine Hug-Hellmuthová.

Její dílo bylo dlouho ve stínu zájmu. Až koncem 70. let minulého století se začaly objevovat v odborné literatuře odkazy na její dílo i přetisky článků a přednášek.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.