Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by source…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Source. This will rearrange the results of your search, displaying articles according to their appearance in journals and books. This feature is useful for tracing psychoanalytic concepts in a specific psychoanalytic tradition.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tischlerová, L. (2006). Zdravý psychický vývoj - mýtus, nebo realita?. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):9-17.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):9-17

Překladové články

Zdravý psychický vývoj - mýtus, nebo realita?

Lydia Tischlerová

Přišly jsme na toto téma minulé léto s kolegyněmi v restauraci na Letné. Napadlo nás, že se málokdy zabýváme zdravým vývojem na rozdíl od poruch a patologie. Jsou pro to jisté důvody. Jako profesionálové pracující v oblasti duševního zdraví se nezbytně zabýváme dětmi a mládeží, kteří mají trápení, nebo způsobují trápení druhým. Ve své praxi se snažíme prohlubovat a zdokonalovat znalost lidských stavů, s nimiž se dennodenně setkáváme v ordinaci. Zdravým vývojem se často nezabýváme.

Moje dnešní téma s provokativním titulem „Zdravý psychický vývoj - mýtus, nebo realita“ má závažný cíl stanovit, co patří k duševnímu zdraví a jak je posuzujeme. Dala jsem si za úkol představit dětský vývoj z psychoanalytického hlediska a zejména z hlediska teorie podle Anny Freudové.

Psychoanalýza zavedená Freudem byla původně metoda léčení různých neurotických onemocnění.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.