Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see Abram’s analysis of Winnicott’s theories…

PEP-Web Tip of the Day

In-depth analysis of Winnicott’s psychoanalytic theorization was conducted by Jan Abrams in her work The Language of Winnicott. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Campbell, D. (2006). O pseudonormalitě. Příspěvek k patologii dospívání. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):18-26.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):18-26

O pseudonormalitě. Příspěvek k patologii dospívání

Donald Campbell

Úvod

Celá léta mě zaráželo, jak děti, a zejména dospívající, v úzkosti, že jsou pozadu za vrstevníky nebo že jsou divní a nenormální, se uklidňují tím, že dosáhnou něčeho, co považují za vývojový milník - například si najdou dívku, složí důležité zkoušky nebo začnou studovat na univerzitě.

Dosáhnout tohoto vývojového milníku láká dítě nebo adolescenta proto, že si může říct, že je nakonec přece jenom normální, když je schopno/schopen toho, co se od něho očekává a k čemu někteří z vrstevníků již dospěli. Fantazii, že normalita je definována výhradně dosažením vývojového milníku, podporují vrstevníci, rodiče i učitelé.

Považuji to za velmi mocný odpor při léčbě adolescentů, kteří jdou za těmito milníky proto, aby se v analýze vyhnuli bolestnějším a zneklidňujícím přitažlivým regresivním silám doprovázeným pasivními a infantilními touhami.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.