Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return to the issue’s Table of Contents from an article…

PEP-Web Tip of the Day

You can go back to to the issue’s Table of Contents in one click by clicking on the article title in the article view. What’s more, it will take you to the specific place in the TOC where the article appears.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Horneová, A. (2006). „Přestaň, nebo uvidíš!“/„Necháš toho?!“ Vnitřní a vnější svět dospívajícího delikventa. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):27-43.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):27-43

„Přestaň, nebo uvidíš!“/„Necháš toho?!“ Vnitřní a vnější svět dospívajícího delikventa

Ann Horneová

Žádost o veřejné prozkoumání sebevraždy teenagera - 11. listopadu 2003

Rodina šestnáctiletého chlapce, který se oběsil ve vazbě, požádala včera parlament o veřejné prozkoumání jeho úmrtí. Joseph Scholes byl v loňském roce odsouzen ke dvěma letům vězení poté, co se přiznal k účasti na řadě krádeží mobilních telefonů. K jeho odsouzení došlo v době, kdy veřejnost pobouřily pouliční krádeže a vrchní soudce Lord Wolf doporučil krátce nato městským radnicím, aby všichni pachatelé krádeží mobilních telefonů byli - až na výjimky - vzati do vazby.

Scholes se léčil na depresi a měl za sebou historii sebevražedných pokusů a sebepoškozování a jako dítě byl sexuálně zneužíván. V době, kdy se v partě mladých lidí dopouštěl těchto přečinů, byl v náhradní péči… (z webové zprávy Walesu)

Úvod

V poradnách pro duševní zdraví dětí a mládeže (Child and Adolescent Mental Health Services) ve Velké Británii se v posledních letech projevuje značná nechut' pracovat s mladými lidmi, jejichž agování má delikventní povahu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.