Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Books are sorted alphabetically…

PEP-Web Tip of the Day

The list of books available on PEP Web is sorted alphabetically, with the exception of Freud’s Collected Works, Glossaries, and Dictionaries. You can find this list in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tischlerová, L. (2006). PŘEDSTAVUJEME. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):44-47.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):44-47

PŘEDSTAVUJEME

Lydia Tischlerová

V dnešním čísle otevíráme pravidelnou rubriku životopisných medailonů. Naším záměrem je upozornit na významné osobnosti, které ovlivnily psychoanalytické dění v Čechách. V případě Lydie Tischlerové máme to štěstí, že nám svůj životopis může interpretovat sama.

Na svou profesionální dráhu vedoucí do střediska Anna Freud Centre (tehdy kurs dětské terapie v Hampsteadu) jsem nastoupila v Olešovici po osvobození Terezína. Byla jsem jednou ze starších dívek, které se staraly o osiřelé děti z koncentračních táborů, ubytované ve vilách a zámcích patřících Němcům. Přemysl Pitter je dokázal po válce na úřadech vyreklamovat a spolu s řadou pomocníků poskytoval přístřeší přeživším z koncentračních táborů (již před válkou vešel ve známost svou prací s těžko vychovatelnými dětmi).

Ještě dnes mám v čerstvé paměti okamžik, kdy jsem se při starání o jedno z dětí rozhodla, že tuto práci učiním svým povoláním.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.