Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To turn on (or off) thumbnails in the list of videos….

PEP-Web Tip of the Day

To visualize a snapshot of a Video in PEP Web, simply turn on the Preview feature located above the results list of the Videos Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tischlerová, L. (2006). PŘEDSTAVUJEME. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):44-47.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):44-47

PŘEDSTAVUJEME

Lydia Tischlerová

V dnešním čísle otevíráme pravidelnou rubriku životopisných medailonů. Naším záměrem je upozornit na významné osobnosti, které ovlivnily psychoanalytické dění v Čechách. V případě Lydie Tischlerové máme to štěstí, že nám svůj životopis může interpretovat sama.

Na svou profesionální dráhu vedoucí do střediska Anna Freud Centre (tehdy kurs dětské terapie v Hampsteadu) jsem nastoupila v Olešovici po osvobození Terezína. Byla jsem jednou ze starších dívek, které se staraly o osiřelé děti z koncentračních táborů, ubytované ve vilách a zámcích patřících Němcům. Přemysl Pitter je dokázal po válce na úřadech vyreklamovat a spolu s řadou pomocníků poskytoval přístřeší přeživším z koncentračních táborů (již před válkou vešel ve známost svou prací s těžko vychovatelnými dětmi).

Ještě dnes mám v čerstvé paměti okamžik, kdy jsem se při starání o jedno z dětí rozhodla, že tuto práci učiním svým povoláním.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.