Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see papers related to the one you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

When there are articles or videos related to the one you are viewing, you will see a related papers icon next to the title, like this: RelatedPapers32Final3For example:

2015-11-06_09h28_31

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are related (including the current one). Related papers may be papers which are commentaries, responses to commentaries, erratum, and videos discussing the paper. Since they are not part of the original source material, they are added by PEP editorial staff, and may not be marked as such in every possible case.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tischlerová, L. (2006). PŘEDSTAVUJEME. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):44-47.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):44-47

PŘEDSTAVUJEME

Lydia Tischlerová

V dnešním čísle otevíráme pravidelnou rubriku životopisných medailonů. Naším záměrem je upozornit na významné osobnosti, které ovlivnily psychoanalytické dění v Čechách. V případě Lydie Tischlerové máme to štěstí, že nám svůj životopis může interpretovat sama.

Na svou profesionální dráhu vedoucí do střediska Anna Freud Centre (tehdy kurs dětské terapie v Hampsteadu) jsem nastoupila v Olešovici po osvobození Terezína. Byla jsem jednou ze starších dívek, které se staraly o osiřelé děti z koncentračních táborů, ubytované ve vilách a zámcích patřících Němcům. Přemysl Pitter je dokázal po válce na úřadech vyreklamovat a spolu s řadou pomocníků poskytoval přístřeší přeživším z koncentračních táborů (již před válkou vešel ve známost svou prací s těžko vychovatelnými dětmi).

Ještě dnes mám v čerstvé paměti okamžik, kdy jsem se při starání o jedno z dětí rozhodla, že tuto práci učiním svým povoláním.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.