Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most popular articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Popular Journal Articles on PEP Web by checking the PEP tab found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2006). Jozef Hašto: Vztahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti Vydavatelstvo F, Pro mente sana s.r.o., Trenčín 2005. www.vydav-f.wz.cz. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):48-51.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):48-51

Recenze

Jozef Hašto: Vztahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti Vydavatelstvo F, Pro mente sana s.r.o., Trenčín 2005. www.vydav-f.wz.cz

Review by:
David Holub

Vydavatelství F se může pochlubit již pozoruhodnou řadou převážně překladových prací zahraničních psychodynamicky uvažujících autorů. Do této knižnice koncem roku 2005 přispěl duchovní otec vydavatelství a neúnavný inspirátor česko-slovenského psychoterapeutického života Jozef Hašto.

Český čtenář se s teorií přimknutí (angl. attachment) mohl seznámit částečně v publikacích Poněšického (2003, 2004), Vavrdy (2005) a také ve dvou kvalitních překladech loňského roku - přehledné práci Psychoanalytické teorie Fonagyho a Targetové a kolektivní příručce Psychoterapie dětí dospívajících - psychoanalytický přístup v redakční péči Horneové a Lanyadoové. Systematické přiblížení Bowlbyho teorie přimknutí však dosud chybělo. Citát Kurta Lewina „Není nic praktičtějšího než dobrá teorie“ uvádí jednu z kapitol 300 stránkové Haštovy monografie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.