Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Plháková, A. (2006). Stavros Mentzos: Dynamika duševní nemoci Praha: Portál, 2005, 127 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):52.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):52

Stavros Mentzos: Dynamika duševní nemoci Praha: Portál, 2005, 127 str.

Review by:
Alena Plháková

Knihu německého psychiatra a psychoanalytika řeckého původu Stavrose Mentzose lze stručně charakterizovat následujícím sloganem: Útlá rozsahem - bohatá obsahem. Dílo je kvintesencí autorových celoživotních zkušeností s léčbou osob trpících duševními poruchami. Z jeho obsahu je zřejmé, že Mentzos duševně nemocné nejen léčil, ale neustále přitom uvažoval nad příčinami a smyslem jejich příznaků, tedy nad vnitřní dynamikou jejich poruchy. Přestože autor využívá optiku velkých psychoanalytických teorií (klasické Freudovy psychoanalýzy, Kohutovy psychologie self aj.), připouští také - zejména u psychóz - možnost jejich neurologických příčin, s jejichž důsledky se ovšem mysl pokouší vyrovnat. Mentzos se tedy nespokojuje s deskriptivním a somatickým přístupem dominujícím v hlavním proudu soudobé psychiatrie, ale zdůrazňuje, že i nejvážnější symptomy duševní nemoci mohou mít obranný, kompenzační, nebo dokonce adaptivní význam.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.