Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine search by publication year…

PEP-Web Tip of the Day

Having problems finding an article? Writing the year of its publication in Search for Words or Phrases in Context will help narrow your search.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2006). O AUTORECH. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):53.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):53

O AUTORECH

Ann Horneová

Několik let pravidelně dojíždí do České republiky v rámci výcvikových akcí v dětské sekci ČSPAP. Pochází ze Skotska, psychoanalytickou psychoterapii praktikuje na Portmanské klinice. Všechny její publikační a přednáškové projevy jsou mimořádně živé, inspirující a cítíme její vřelý lidský přístup čerpající z bohaté klinické práce.

Lydia TISCHLEROVÁ

Narodila se před druhou světovou válkou v Československé republice. Část války strávila v koncentračním táboře; emigrovala do Anglie, kde dokončila univerzitní studia. Byla přijata u Anny Freudové, kde prodělala trénink v dětské psychoanalytické psychoterapii. Kromě celoživotní klinické práce se věnovala přednáškové činnosti. Stále je činná v Britské asociaci psychoterapeutů, kde byla též předsedkyní, angažovaná je též v Asociaci dětských psychoterapeutů, je zakladatelkou EFPP.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.