Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hošková, M. (2006). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):2-3.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):2-3

SIGMUND FREUD A SOUÈASNÁ PSYCHOANALÝZA

Editorial

Marie Hošková

Vážení čtenáři,

zimní číslo Revue psychoanalytická psychoterapie přináší výběr článků od našich i zahraničních autorů, které byly publikovány v letošním roce, kdy oslavujeme 150. výročí narození významného českého rodáka Sigmunda Freuda. Jistě jste byli svědky alespoň některých z celé řady vzpomínkových akcí v Praze, Příboře nebo v Olomouci, které pořádalo několik českých i rakouských institucí. Byly to přednášky, filmy, výstavy a happeningy, které měly širší veřejnosti připomenout život a dílo Sigmunda Freuda, oživit vzpomínku na zakladatele psychoanalýzy a připomenout, že psychoanalýza je stále živoucí, moderní a stále se zdokonalující metodou zkoumání duševního života dnešního člověka.

Česká psychoanalytická společnost v čele se svým prezidentem MUDr. Václavem Mikotou přispěla k Freudovým oslavám uspořádáním mezinárodní konference.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.