Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see papers related to the one you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

When there are articles or videos related to the one you are viewing, you will see a related papers icon next to the title, like this: RelatedPapers32Final3For example:

2015-11-06_09h28_31

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are related (including the current one). Related papers may be papers which are commentaries, responses to commentaries, erratum, and videos discussing the paper. Since they are not part of the original source material, they are added by PEP editorial staff, and may not be marked as such in every possible case.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2006). Freud - člověk naší doby. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):4-13.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):4-13

Původní články

Freud - člověk naší doby

Michael Šebek, CSc.

Dámy a pánové,

mám to velké potěšení být jedním z hostů těchto mimořádných oslav 150. výročí narození S. Freuda v Příboře. Velmi si tohoto pozvání, jehož soucástí je i zvláštní privilegium pronést tuto přednášku, vážím. Oslavy 150. výročí narození Sigmunda Freuda jsou v České republice vůbec největší v celé její kostrbaté historii. Jsou pořádány nejen zde v Příboře, ale i v Praze, kde byla 11. 5. otevřena výstava s názvem „S. Freud - život - sen“, a již předtím výstava Rakouského kulturního centra nazvaná „S. Freud - odhalení 21.století“. Sigmund Freud nepatřil v české historii mezi právě oblíbené postavy. Nelíbil se nacistickým i komunistickým ideologům, a ani první republika nebyla Freudem příliš nadšena. Tak např. Ferdinand Peroutka, známý český publicista, napsal v roce 1924 do Přítomnosti o psychoanalýze: „U nás v Čechách si nedovedeme dosti dobře učiniti představu o Freudově vlivu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.