Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find a specific quote…

PEP-Web Tip of the Day

Trying to find a specific quote? Go to the Search section, and write it using quotation marks in “Search for Words or Phrases in Context.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2006). Oidipský komplex a budoucnost psychoanalýzy. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):14-22.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):14-22

Oidipský komplex a budoucnost psychoanalýzy

David Holub

„Poslechněte si malou příhodu, k níž došlo během této války,“ uvedl ve své přednášce Sigmund Freud v roce 1916. „Jeden ze zdatných stoupenců psychoanalýzy se ocitne jako lékař na německé frontě někde v Polsku a budí pozornost kolegů tím, že se mu příležitostně podaří stav nějakého nemocného neočekávaným způsobem ovlivnit. Když se ho vyptávají, přizná, že používá psychoanalytické metody, a musí se uvolit, že kolegům předá něco ze svého vědění. Každý večer se tedy lékaři vojenského útvaru, kolegové i představení sejdou, aby naslouchali tajným naukám analýzy. Nějakou dobu to jde docela dobře, ale když začne posluchačům vykládat o oidipském komplexu, jeden představený vstane a prohlásí, že tomuhle on nevěří, že je to od přednášejícího sprosťáctví, vyprávět jim, statečným mužům bojujícím za svou vlast a otcům rodin, takovéhle věci, a že zakazuje, aby se v přednáškách pokračovalo.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.