Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2006). Oidipský komplex a budoucnost psychoanalýzy. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):14-22.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):14-22

Oidipský komplex a budoucnost psychoanalýzy

David Holub

„Poslechněte si malou příhodu, k níž došlo během této války,“ uvedl ve své přednášce Sigmund Freud v roce 1916. „Jeden ze zdatných stoupenců psychoanalýzy se ocitne jako lékař na německé frontě někde v Polsku a budí pozornost kolegů tím, že se mu příležitostně podaří stav nějakého nemocného neočekávaným způsobem ovlivnit. Když se ho vyptávají, přizná, že používá psychoanalytické metody, a musí se uvolit, že kolegům předá něco ze svého vědění. Každý večer se tedy lékaři vojenského útvaru, kolegové i představení sejdou, aby naslouchali tajným naukám analýzy. Nějakou dobu to jde docela dobře, ale když začne posluchačům vykládat o oidipském komplexu, jeden představený vstane a prohlásí, že tomuhle on nevěří, že je to od přednášejícího sprosťáctví, vyprávět jim, statečným mužům bojujícím za svou vlast a otcům rodin, takovéhle věci, a že zakazuje, aby se v přednáškách pokračovalo.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.